Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

13:45 | 16/05/2021
Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về Nhân dân. Để thể chế hóa quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước, Nhân dân đã và đang thực hiện quyền lực chính trị của mình chủ yếu thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ", với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn

14:48 | 14/05/2021
Sáng 14/5, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do Thượng tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Kạn.

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đức Xuân

08:45 | 14/05/2021
Chiều 13/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 6 tại phường Đức Xuân.

Họp Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử

16:18 | 13/05/2021
Sáng 13/5, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; triển khai một số nội dung có liên quan. Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử chủ trì cuộc họp.

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Chợ Đồn

09:35 | 14/05/2021
Ngày 13/5, các ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã: Đồng Thắng, Phương Viên, Bằng Phúc, Đại Sảo, Yên Mỹ (huyện Chợ Đồn)

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Huyền Tụng

14:29 | 13/05/2021
Sáng 13/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn).

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Vi Hương

08:46 | 13/05/2021
Chiều 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 3 tại xã Vi Hương (Bạch Thông).

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Ba Bể

08:10 | 13/05/2021
Chiều 12/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri xã Bành Trạch (Ba Bể) để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm việc tại huyện Pác Nặm

22:02 | 12/05/2021
Ngày 12/5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải- Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Ba Bể

15:46 | 12/05/2021
Sáng 12/5, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với huyện Ba Bể để giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại thị trấn Phủ Thông

15:33 | 12/05/2021
Sáng 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 3 để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử tại thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông).

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Ngân Sơn

15:41 | 12/05/2021
Ngày 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1 với cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cử tri các xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại Chợ Mới

15:03 | 12/05/2021
Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Chợ Mới.