Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
12:59' 08/12/2009 (GMT+7)

Ngày 2/12/2009 Đảng bộ các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng, sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự, cùng đại diện các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

.

Sau khi Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện, cùng hướng dẫn cuả Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ và thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời đề ra chương trình công tác và phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Cuộc vận động tại các cơ sở Đảng trực thuộc. Trong thời gian triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ các cơ quan tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến 65/65 chi, đảng bộ trực thuộc. Cụ thể, năm 2007 đã tổ chức học tập 3 chuyên đề cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, năm 2008 tổ chức  học tập 2 chuyên đề cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ; năm 2009 tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho khoảng 3.200 cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ.

 

 

 

Để Cuộc vận động được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở tổ chức Hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội thi được triển khai đã khơi dậy được sự quan tâm,  ủng hộ của nhiều cấp, ngành và các tổ chức cơ sở đảng, được dư luận đánh giá cao và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, tình cảm của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, nhân dân với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 3 năm triển khai Cuộc vận động đến nay các chi, đảng bộ cơ sở đã đưa nội dung Cuộc vận động vào các cuộc sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, theo đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sát thực với cuộc sống; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực, qua việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...của các cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong Đảng bộ. Trong thời gian tới, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan đơn vị tiếp tục phối  hợp xây dựng chương trình cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề của năm, và chủ động vận dụng nghiên cứu sáng tạo các nội dung của Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai Cuộc vận động hiệu quả hơn nữa, đi vào thực tiễn đời sống và được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đồng thời cần gắn triển khai Cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng 12 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đề nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” cấp tỉnh khen tặng 2 tập thể, 3 cá nhân./.

 

Trần Hạnh-Bích Ngọc

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,