Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ:
Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2011
13:29' 10/06/2011 (GMT+7)
Sáng 10/6/2011 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2011.

Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 6 tháng đầu năm 2011 ngành kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Đa số các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện. Qua thực hiện nhiệm vụ cho thấy tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng có chuyển biến tích cực góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt quy trình kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, quy trình giải quyết tố cáo và đặc biệt là việc thi hành kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, đúng nội dung vi phạm không để xảy ra tình trạng khiếu nại oan sai. Công tác giám sát trong Đảng 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến, nhiều đơn vị thông qua giám sát đã có những đề xuất cho cấp uỷ kịp thời xem xét giải quyết, ngăn chặn những sai phạm. Kết quả các cuộc giám sát đã giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ giám sát, nâng cao ý thức rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên một số Uỷ ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt, chưa nắm chắc công tác giám sát, còn nhiều lúng túng, một số nội dung triển khai thực hiện chưa đạt kế quả theo kế hoạch đề ra.
bghn
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ họp sơ kết 6 tháng đầu năm.

 6 tháng cuối năm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra các cấp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết kịp thời những đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền. Tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng báo cáo, các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Tại hội nghị các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp tập trung vào một số nội dung như: Các văn bản chỉ đạo của Trung ương nên được gửi sớm để thuận lợi cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sớm ban hành quyết định về giao biên chế cho Uỷ ban kiểm tra cấp xã. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay đơn thư tố cáo khiếu nại đối với đảng viên còn nhiều vì vậy cần phải nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức Đảng khắc phục kịp thời những nhược điểm./.
H.T

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,