DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 – 2016
07:23' 03/06/2011 (GMT+7)
Ngày 01/6/2011, đồng chí Hoàng ngọc Đường – Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 71/QĐ - UBBC công bố danh sách 49 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, theo từng đơn vị bầu cử.
 
Danh sách cụ thể như sau:
Số người ứng cử: 78 người, số người trúng cử: 49 đại biểu, thiếu 01 đại biểu so với số đại biểu được bầu.

1/ Đơn vị bầu cử số I (huyện Ba Bể)
- Số người ứng cử 06, số đại biểu được bầu 04, số trúng cử đại biểu, gồm:
1.1. Bà Đỗ Thị Minh Hoa
1.2. Ông Hoàng Lục Do
1.3. Ông Sầm Văn Du
1.4. Ông Lường Đức Thắng

2/ Đơn vị bầu cử số II (huyện Ba Bể)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
2.1. Ông Lý Thái Hải
2.2. Bà Hoàng Thị Thu Trang
2.3. Ông Lý Đức Tuyền

3/ Đơn vị bầu cử số III (huyện Bạch Thông)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
3.1. Ông Hà Văn Tiến
3.2. Bà Đinh Thị Kim Tuyến
3.3. Ông Ma Văn Lả

4/ Đơn vị bầu cử số IV (huyện Bạch Thông)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
4.1. Ông Hoàng Duy Chinh
4.2. Ông Nguyễn Thanh Hà
4.3. Ông Triệu Đức Lân

5/ Đơn vị bầu cử số V (thị xã Bắc Kạn)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
5.1. Ông Hà Văn Khoát
5.2. Bà Hà Thị Hương
5.3. Bà Nông Thị Phương Lê

6/ Đơn vị bầu cử số VI (thị xã Bắc Kạn)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
6.1. ông Hoàng Ngọc Đường
6.2. Bà Đinh THị Chuyên San
6.3. Bà Lê Kim Cương

7/ Đơn vị bầu cử số VII (huyện Chợ Đồn)
- Số người ứng cử 06, số đại biểu được bầu 04, số trúng cử 04 đại biểu, gồm:
7.1. Ông Văn Phúc Thụ
7.2. Bà Triệu Thị Thu
7.3. Ông Nông Tiến Đức
7.4. Ông Bàn Văn Thạch

8/ Đơn vị bầu cử số VIII (huyện Chợ Đồn)
- Số người ứng cử 06, số đại biểu được bầu 04, số trúng cử 04 đại biểu, gồm:
8.1. Ông Ma Xuân Thu
8.2. Ông Hà Sỹ Thắng
8.3. Ông Trịnh Tiến Long
8.4. Bà Hà Thị Phần

9/ Đơn vị bầu cử số IX (huyện Chợ Mới)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
9.1. Bà Hà Thị Đào
9.2. Ông Dương Bằng Giang
9.3. Bà Hoàng Thị Bích Nga

10/ Đơn vị bầu cử số X (huyện Chợ Mới)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 03 đại biểu, gồm:
10.1. Bà Lý Thị Duyên
10.2. Ông Phùng Văn Huyên
10.3. Ông Phạm Duy Hưng

11/ Đơn vị bầu cử số XI (huyện Na Rì)
- Số người ứng cử 06, số đại biểu được bầu 04, số trúng cử 04 đại biểu, gồm:
11.1. Ông Nông Văn Lung
11.2. Bà Hoàng Thị Loan
11.3. Ông Nông Văn Chí
11.4. Ông Dương Quý Vượng

12/ Đơn vị bầu cử số XII (huyện Na Rì)
- Số người ứng cử 05, số đại biểu được bầu 03, số trúng cử 02 đại biểu, gồm:
12.1. Bà Hoàng Thị Dung
12.2. Ông Hoàng Đức Hoan

13/ Đơn vị bầu cử số XIII (huyện Ngân Sơn)
- Số người ứng cử 07, số đại biểu được bầu 05, số trúng cử 05 đại biểu, gồm:
13.1. Bà Phương Thị Thanh
13.2. Bà Chu Thị Huyền
13.3. Ông Đồng Quang Huân
13.4. Ông Cù Ngọc Cường
13.5. Bà Đồng Thị Vân Thoa

14/ Đơn vị bầu cử số XIV (huyện Pác Nặm)
- Số người ứng cử 07, số đại biểu được bầu 05, số trúng cử 05 đại biểu, gồm:
14.1. Ông Nguyễn Văn Du
14.2. Ông Hoàng Kim Hồng
14.3. Ông Nguyễn Anh Tuấn
14.4. Ông Nông Văn Xương
14.5. Bà Đỗ Thị Hiền
BKĐT

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,