Chất lượng đại hội Đoàn cấp cơ sở
17:58' 07/05/2012 (GMT+7)

Tính đến ngày 27/4/2012, có 307/337 cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức xong Đại hội. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch đại hội, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình và thời gian đề ra, điều hành nghiêm túc, trách nhiệm và linh hoạt.


Nhìn từ Đại hội điểm huyện Bạch Thông

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp bí thư tại Bạch Thông. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện uỷ Bạch Thông, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông đã được tổ chức thành công vào ngày 19,20/4/2012. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm giữa đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm và các huyện, thị đoàn, Đoàn trực thuộc; định hướng những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện trong thời gian tiếp theo.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá quá trình điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch đã điều hành linh hoạt, dân chủ, khách quan theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Ý thức chấp hành Điều lệ Đoàn, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức của đoàn viên, đại biểu dự Đại hội được thể hiện rõ nét. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành đảm bảo quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn cấp trên và cấp uỷ cùng cấp; đảm bảo quy định về số dư, độ tuổi, cơ cấu hợp lý. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội được thực hiện dân chủ, đúng quy trình.

Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông đã diễn ra thành công tốt đẹp vào cuối tháng 4/2012
Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông đã diễn ra thành công tốt đẹp vào cuối tháng 4/2012

Quá trình xây dựng văn kiện Đại hội, đặc biệt là Đề án Ban chấp hành, đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên và chương trình Đại hội được lấy ý kiến rộng rãi, thu hút được sự quan tâm, tham gia ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, được cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên tập trung chỉ đạo, định hướng, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá được đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ.

 

Việc thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và Điều lệ Đoàn sửa đổi được đơn vị triển khai lấy ý kiến rộng rãi từ các chi đoàn, Đoàn trực thuộc, qua đó các ý kiến góp ý cơ bản tán thành với kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Cơ bản các ý kiến tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp huyện.

 

Đôi điều rút ra từ đại hội cơ sở

 

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Toàn tỉnh có 77 cơ sở Đoàn tổ chức bầu trực tiếp Bí thư, trong đó Đoàn cơ sở là 24 và chi đoàn cơ sở là 53. Việc chỉ đạo bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội tuân thủ chỉ đạo của cấp uỷ và Đoàn cấp trên, quy trình thăm dò nhân sự, lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ từ chi đoàn. 100% trường hợp dự kiến bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

 

Đến thời điểm này, các cấp bộ Đoàn không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về các trường hợp Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn Đoàn xã Cường Lợi, huyện Na Rì để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 14 tháng 01 năm 2012. Kết quả bầu trực tiếp Bí thư đạt 71,1%.Các Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội cấp huyện. Đến nay đã có 02 đơn vị tổ chức thành công Đại hội là Đoàn TN huyện Bạch Thông (19-20/4) và Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh (23-24/4).

 

Sự thành công của đại hội cấp cơ sở đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đoàn cấp trên. Công tác tuyên truyền thi đua được tiến hành khá cơ bản. Hội nghị trù bị và đại hội chính thức được diễn ra đúng quy trình, thứ tự các bước, chặt chẽ và chu đáo. Các văn bản chính chuẩn bị tốt, điều hành thảo luận và kết luận rõ ràng, duy trì thời gian bảo đảm, được các đại biểu dự đại hội đánh giá cao.

 


Tuy nhiên, đối với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của nhiệm kỳ tới còn chung chung, chưa rõ nét; một số báo cáo của Đoàn cơ sở còn chưa nêu bật được những cá nhân điển hình, tiêu biểu cho mỗi cuộc vận động, mỗi lĩnh vực. Một số nội dung chưa được đề cập sâu.

 

Rút kinh nghiệm từ đại hội ở cơ sở, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương chỉ đạo việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và phấn đấu hoàn thành trước 10/5/2012 theo tiến độ đã đề ra./.

 

Phạm Ngân

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,