Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X)
16:38' 03/08/2012 (GMT+7)

Ngày 03/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Hà Văn Khoát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị đồng chí Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã  báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. Báo cáo nêu rõ hiện nay toàn tỉnh có gần 60.000 hội vên phụ nữ, sinh hoạt tại 1.451 chi hội. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về phụ nữ và công tác hội đã từng bước được nâng lên. Về lồng ghép các chỉ tiêu của Nghị quyết vào kế hoạch của các ngành, địa phương đã được cấc cấp, ngành quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Một số đơn vị địa phương đã chủ động, linh hoạt lồng ghép các chỉ tiêu của Nghị quyết vào kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm để chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ các cấp tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước. Nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW, vấn đề giới và bình đẳng giới được thực hiện.

 

Đã có hơn 100.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập nghị quyết và trên 15.000 lượt người được nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới.Việc xây dựng thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ luôn được quan tâm với 07 mục tiêu thực hiện bình đăng giới như tăng cường phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm. Phụ nữ nghèo nông thôn, người dân tộc thiểu số tăng cường tiếp cận với các nguồn lực linh tế, thị trường, nâng cao chất lượng lao động nữ, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực  giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thông tin, đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực…

 

Các cấp Hội đã tổ chức cho cán bộ, hộ viên phụ nữ học tập nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với 4 chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong 5 năm có 55.313 chị đăng ký thực hiện phong trào, 38.759 chị đạt 03 tiêu chuẩn và 22.195 chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm. Các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được 100% cơ sở hưởng ứng tham gia và thực hiện tốt. Hiện nay, 8/8 huyện, thị xã đã xây dựng 146 mô hình. Kết quả xây dựng “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo đã vận động ủng hộ được hơn 576 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 46 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, các cấp hội phụ nữ đã vận động được gần 100 triệu đồng.

 

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện hàng trăm mô hình có hiệu quả. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mọi lĩnh vực công tác, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.

 

Tại Hội nghị nhiều đơn vị đã có tham luận về thực hiện Nghị quyết tại cơ sở. các tham luận tập trung vào các vấn đề việc triển khai thực hiện các chương trình bình đẳng giới, thực hiện các mục tiêu phụ nữ bình quyền trong các lĩnh vực xã hội, cần có các chính sách ưu tiên đối với phụ nữ đặc biệt trong các lĩnh vực lao động và việc làm.

 

Hội nghị đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục thực hện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ  tập trung vào 05 vấn đề cơ bản như: Tiếp tục tuyên truyền quán triệt các mục tiêu, quan điểm, giải pháp Nghị quyết đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ các cấp, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về giới; Hội Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người phụ nữ; tiếp tục thực hiện có hiệu qủa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động… Đồng thời đưa ra 03 giải pháp cơ bản là cấp ủy các cấp chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh nghiên cứu ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển. Hội LHPN các cấp cần tích cực tham gia học tập quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiêp hóa, hiện đại hóa.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Khoát đã biểu dương những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của các cấp, các ngành; đồng thời chỉ ra những hạn chế như việc triển khai chưa đều, chưa rộng khắp đặc biệt công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, các chương trình chủ yếu lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, lao động chủ chốt còn khó khăn, công tác tham mưu còn hạn chế… Đồng chí chỉ ra trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, cần chú ý  tuyên truyền đến mọi đối tượng đặc biệt là các đối tượng nam giới về tinh thần của Nghị quyết; vấn đề bồi dưỡng, đào tạo nguồn cần quan tâm, chú trọng đến các đối tượng phụ nữ vùng cao; cần xã hội hóa công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, vị thế của người phụ nữ trong xã hội./.

 

Hồng Hạnh

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,