Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới
15:33' 29/05/2013 (GMT+7)

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 25 NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn thanh niên sống có mục tiêu, lý tưởng, phát huy tinh thần học tập, lập thân, lập nghiệp...

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã tạo môi trường cho thanh niên được học tập, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh. Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động: “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Khi tôi 18”, “Ánh sáng văn hóa hè”... và khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, pháp luật; hỗ trợ thanh niên nông thôn học nghề, tham gia xuất khẩu lao động…

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên các cấp ngày càng phát huy tinh thần xung kích, khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Các thế hệ trẻ ngày càng phát huy tinh thần xung kích, khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường, huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên vay vốn tín dụng duy trì việc học tập. Thường xuyên tổ chức các sân chơi kiến thức như: Hội thi “Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tiếng chuông Trạng Nguyên”, “Thắp sáng tài năng học đường”… Thông qua các hoạt động trên, nhiều đoàn viên, thanh niên đã vượt khó vươn lên trong học tập tốt, số lượng học sinh đạt giải cấp quốc gia ngày càng tăng; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT bình quân 5 năm qua đạt trên 76,7%; tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng đạt trên 29%.

 


Cùng với đó, vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên và chất lượng lao động trẻ ngày càng được quan tâm. Tỉnh ủy Bắc Kạn đã có nhiều chính sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng lao động trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chỉ đạo trên, trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 33.284 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực giải quyết việc làm cho cán bộ Đoàn và triển khai Đề án 103 về “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”, tập huấn khởi sự kinh doanh và lập nghiệp…

 


Qua các chương trình dạy nghề hàng năm, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm ổn định. Hàng năm, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên, chủ yếu về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi thú y và một số nghề thủ công như mây tre đan xuất khẩu, chế biến và bảo quản nông sản. Đồng thời, đào tạo nghề dài hạn cho thanh niên với các nghề: Xây dựng, mộc, điện, cầu đường, hàn, tiện... phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 87 lớp đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật, 22 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên các xã, thôn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

 


Việc thực hiện các cơ chế chính sách về tín dụng ưu đãi các nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả tốt. Đến ngày 31/3/2013, Đoàn Thanh niên tỉnh quản lý 232 tổ Tiết kiệm và Vay vốn với 6.018 hộ vay, dư nợ trên 146 tỷ đồng, tăng 148 tổ, hơn 116 tỷ đồng so với năm 2008, đạt 83,6% số xã có tổ TK&VV do Đoàn Thanh niên quản lý, 90% hộ gia đình đoàn viên, thanh niên nghèo được vay vốn. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 


Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, việc xã hội hóa công tác thanh niên từng bước được thực hiện, tạo ra những nguồn lực thúc đẩy công tác thanh niên. Nhận thức chính trị, tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ được nâng lên. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân lập nghiệp, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

 

Phạm Ngân

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,