Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghi Trung ương 7( khóa XI)

Thứ Tư, 24/07/2013, 13:38 [GMT+7]
.

Trong hai ngày 23 và 24/7/2013, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Các đồng chí: Hà Văn Khoát- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Du- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Ngọc Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị .

.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở ban, ngành,  ủy ban MTTQ tỉnh, các hội đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện thị ủy; Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND các huyện , thị xã…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Văn Khoát nhấn mạnh về tầm quan trọng các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Văn Khoát triển khai nội dung chuyên đề về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

 Đồng chí Nguyễn Văn Du- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hội nghị nghe các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Hội nghị nghe và thảo luận các Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, sau hội nghị này, các huyện thị, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị trong tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt và  xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại địa phương, đơn vị mình một cách nghiêm túc./.

P.V