Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 04/08/2015, 18:25 [GMT+7]
.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và tập trung trí tuệ cao, chiều ngày 04/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

.Đại hội nghe, thảo luận, thông qua các báo cáo, văn kiện. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 41 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Triệu Đức Lân được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; các đồng chí Đinh Quang Tuyên và Trịnh Đình Sính giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 6 đồng chí; bầu đồng chí Vũ Quang Huy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trình Đại hội đại biểu lần thứ XI và tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V trình trước đại hội.

 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.


Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đại hội thông qua tập trung thực hiện: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2020 thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể: Về phát triển kinh tế: Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 thương mại - dịch vụ, du lịch chiếm 55%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 40%; nông - lâm nghiệp thủy sản chiếm 5%. Thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.800 tỷ đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 200 tỷ đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.000 tấn/năm. Tổng đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 120.000 con. Có trên 200ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập 100 triệu đồng/năm. Phấn đấu mỗi năm thành lập thêm 02 hợp tác xã có quy mô phù hợp, hoạt động hiệu quả. Đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị; thành phố đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị: Trên 80% dân số khu dân cư thành thị được cấp nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% rác thải ở đô thị và 80% rác thải ở nông thôn được thu gom, xử lý; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% đường liên thôn, tổ được bê tông hóa...

Về văn hóa - xã hội: Phấn đấu 100% số trường không còn phòng học tạm; thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; trên 40% lao động qua đào tạo, tập huấn; 70% số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa; 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% số thôn, tổ có nhà văn hóa; 85% số thôn có cụm loa truyền thanh hoạt động hiệu quả.

Về tài chính - tiền tệ: Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 10,2%/năm; đến năm 2020 đạt 135 tỷ đồng.  

Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, an ninh, nội chính. Phấn đấu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 85% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Tỷ lệ giải quyết chung các loại án đạt từ 96% trở lên.  

Về xây dựng hệ thống chính trị: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên; 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cán bộ chủ chốt xã, phường đạt chuẩn trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; 100% cán bộ chủ chốt cấp thành phố và cấp xã, phường được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị; 60% trở lên cán bộ, công chức cấp xã, phường có trình độ chuyên môn đại học; trên 90% cán bộ xã, phường có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh và các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.

 

Đồng chí Triệu Đức Lân- Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 phát biểu bế mạc đại hội.
Đồng chí Triệu Đức Lân- Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu bế mạc đại hội.


Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Triệu Đức Lân- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện trình đại hội và Nghị quyết của đại hội vừa được thông qua là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố Bắc Kạn. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực đại diện cho 3.067 đảng viên của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa và phát triển. Nghị quyết đại hội đề ra xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đồng chí đề nghị: Các đại biểu dự đại hội khi trở về đơn vị mình đang công tác và các cấp ủy cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả của đại hội; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội, đưa Nghị quyết đại hội vào hiện thực cuộc sống./.
 

Tuấn Sơn- Hồng Tuyến