Giao ban công tác báo chí

Thứ Ba, 10/09/2019, 16:55 [GMT+7]
.

Chiều 10/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban đánh giá công tác báo chí tháng 7, tháng 8 và đề ra nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9, 10/2019. Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 7, tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn kịp thời định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí.Các cơ quan báo chí phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Trong 2 tháng qua các cơ quan báo chí đã có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, chỉ ra những sai phạm ở một số địa phương, đơn vị, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, địa phương, đơn vị liên quan có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật...

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm tập: Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tinh, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Quy định số 2905-QĐ/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX. Công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh năm 2019, Hội thi “Dân vận khéo”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Hồng Hạnh