Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ Sáu, 06/09/2019, 15:18 [GMT+7]
.

Sáng 06/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm có 3 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số khoản thuộc 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ, 29 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp 12 ý kiến liên quan đến vấn đề phân quyền, phân cấp, cơ cấu của bộ máy tổ chức chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đa số ý kiến cho rằng, về tổ chức bộ máy HĐND cấp tỉnh cần phải có 2 Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách; giữ nguyên các Ban HĐND tỉnh, cơ cấu, số lượng đại biểu bố trí phù hợp, đảm bảo khối lượng công việc; nên hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chung và tách riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh. Đồng thời, làm rõ, thống nhất một số nội dung về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu khi không còn công tác tại đơn vị hành chính mà mình đang làm đại biểu… Về dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, có ý kiến đề nghị bổ sung khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND cấp tỉnh phù hợp Nghị Quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền để hoàn chỉnh, trình chính thức tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.

 

Lê Trang