Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công vụ tỉnh Bắc Kạn

Thứ Năm, 12/09/2019, 16:15 [GMT+7]
.


Sáng 12/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Kạn.


Tiếp và làm việc với Tổ công tác có các đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Đoàn công tác làm việc về các nội dung: Việc chấp hành các quy định kỷ luật, kỷ cương, văn hoá công sở, thực hiện phòng, chống tiêu cực và tình trạng tham nhũng vặt; quản lý, sử dụng biên chế công chức, sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; kết quả việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoat động công vụ; kịp thời thể chế hóa quy định của Đảng và Nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh.  Do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh được thực hiện nề nếp, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị

Từ 2016 tới nay, tỉnh đã kiểm tra công vụ 129 cơ quan, tổ chức; khởi tố, điều tra sáu vụ án về tham nhũng, thu hồi số tiền gần một tỷ đồng; tinh giản được 141 công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68. Tỉnh thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan cấp sở giảm 72 phòng chuyên môn; cấp huyện giảm 16 phòng chuyên môn; giảm 34 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 32 trưởng phòng và tương đương. Từ 2014-2018, các cơ quan tiếp 22.121 lượt công dân…

Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Kạn đề nghị Đoàn công tác kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý biên chế; xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyện; đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh bổ sung biên chế tối thiểu cho địa phương để đảm bảo đủ số lượng người làm việc đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; sửa đổi bổ sung Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, ông chức lãnh đạo; ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; ban hành quy định khung về cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nhiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập; bổ sung Nghị định số 41/2012/ND-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh  trong việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp... Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ, rà soát lại các bước tiến hành công tác tuyển dụng biên chế; chỉ đạo quyết liệt các vướng mắc tồn tại đã được thanh tra Bộ Nội vụ kết luận năm 2018; chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại việc sắp xếp, bố trí lại việc làm đã thực hiện Đề án 09 của Tỉnh uỷ; sắp xếp lại bộ máy hành chính và tinh giản biên chế theo quy định tối thiểu 10%; tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân…./.

Lý Dũng