Họp Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ Hai, 22/02/2021, 17:14 [GMT+7]
.

Chiều 22/02, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức họp để thông qua kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

Thông qua kế hoạch Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông qua kế hoạch Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiểu ban thực hiện chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ thực hiện theo 3 đợt: Đợt 1, từ nay đến ngày 23/4/2021. Đợt 2, từ ngày 23/4 đến ngày 23/5/2021. Đợt 3, từ ngày 23/5 đến ngày 10/6/2021. Nội dung tập trung tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là: Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 của năm 2020. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cuộc bầu cử. Các chỉ thị của Trung ương về cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật, kế hoạch hướng dẫn, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; diễn biến cuộc bầu cử; kết quả bầu cử và hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước, các địa phương trong tỉnh…

Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như trên đài phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; truyên truyền tại hội nghị của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền qua dịch vụ viễn thông…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp nhằm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử phù hợp với điều kiện thực tế, mang tính khả thi, thiết thực, đạt hiệu quả…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban tiếp thu đề xuất của các thành viên để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền và trình Ủy ban bầu cử sớm ban hành. Đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh lập chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử; chủ động khai thác các nguồn thông tin chính thống liên quan đến các nội dung bầu cử để tuyên truyền kịp thời. Các thành viên Tiểu ban thực hiện tốt kế hoạch của Tiểu ban cũng như nhiệm vụ được phân công…/.

 

N.V