Giao lưu văn nghệ Người cao tuổi

10:42 | 13/01/2021
Chiều 12/01, tại Nhà văn hóa tổ 5, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các Câu lạc bộ văn nghệ, thể dục dưỡng sinh (TDDS) Người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Tiềm năng phát triển du lịch ở huyện vùng cao Pác Nặm

07:46 | 08/01/2021
Nhận thấy phát triển du lịch trên địa bàn huyện Pác Nặm những năm gần đây đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội huyện, tạo việc làm và giảm nghèo cho người dân. Huyện Pác Nặm đã xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

14:06 | 07/01/2021
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc đã được các cấp và ngành chức năng của tỉnh chú trọng. Kết quả đạt được góp phần tạo nâng cao nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với các di sản văn hóa.

Vi Hương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

10:52 | 06/01/2021
Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại xã Vi Hương (Bạch Thông) được triển khai hiệu quả, để lại dấu ấn bằng những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn. Các thôn bản thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.

Chợ Đồn chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

09:24 | 05/01/2021
Thời gian qua, việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở Chợ Đồn được lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì thế, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được đầu tư, phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao... của người dân.

Cốc Đán với phong trào xây dựng đời sống văn hóa

09:30 | 05/01/2021
Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"ở xã Cốc Đán (Ngân Sơn) được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở Pác Nặm

10:28 | 22/12/2020
Để hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá, huyện Pác Nặm đã chú trọng hướng dẫn, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước. Qua đó, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Ba Bể

14:38 | 20/12/2020
Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, thời gian qua, huyện Ba Bể luôn chú trọng phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Kết quả đạt được đã thúc đẩy đời sống văn hóa - xã hội, góp phần "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa ở Ngân Sơn

15:18 | 20/12/2020
Thời gian qua, phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" ở Ngân Sơn được chú trọng. Kết quả đạt được góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường làm việc văn minh.

Giới thiệu một số tác phẩm tham gia triển lãm ảnh trong năm 2020 của tác giả Ngô Đức Mích

13:52 | 18/12/2020
Anh Ngô Đức Mích là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn. Với lòng đam mê nghệ thuật, anh đã đi nhiều vùng, miền của Tổ quốc để chụp lại những khoảnh khắc, lao động và sản xuất, phong cảnh đẹp, để chuyển tải tới người xem về đất nước con người Việt Nam.

Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2020

17:33 | 16/12/2020
Sáng 16/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 - 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh chủ trì.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Mỹ Phương

14:47 | 16/12/2020
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn xã Mỹ Phương (Ba Bể) thời gian qua đạt được nhiều kết quả, góp phần vào đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tổng kết dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giai đoạn 2018 - 2020

10:35 | 16/12/2020
Chiều 15/12, tại Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020".