Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
13:43' 11/04/2013 (GMT+7)

Sáng 11/4/2013, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 61 Trung ương, do đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. (Đề án 61).

.


Các đồng chí: Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công thương kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công thương kết luận buổi làm việc.


Thực hiện Đề án 61 theo Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, xác định những nội dung, nhiệm vụ cụ thể và kinh phí kèm theo để giao cho Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện.


Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân sau khi có Kết luận số 61-KL/TW, của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 11 dự án và cho 119 hộ nông dân vay với tổng số tiền là 4,65 tỷ đồng. Nguồn vận động tại địa phương được hơn 1,931 tỷ đồng,đã hỗ trợ cho 469 hộ nông dân vay để phát triển sản xuất.

Đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã đầu tư Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh với kinh phí là 14,975 tỷ đồng, đến nay hoàn thành giai đoạn I, hiện tỉnh đề nghị Trung ương Hội đầu tư giai đoạn II với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trong hai năm 2011, 2012 tỉnh tổ chức dạy nghề ngắn hạn tại các địa phương cho các đối tượng là nông dân được hơn 550 lượt học viên với các nghề chủ yếu như: sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật trồng nấm, trồng rau, chăn nuôi, làm phân vi sinh ...


Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ký kết chương trình phối hợp trong từng giai đoạn với các sở, ngành: Văn hóa - Thể thao &Du lịch; Nông nghiệp &PTNT; Lao động TB&XH; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin & Truyền Thông nhằm thực hiện tốt Đề án 61 và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ là cơ hội tốt xây dựng, nâng cao vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam, do vậy yêu cầu Hội Nông dân cần họp với các ngành xây dựng quy chế cụ thể, chi tiết để lồng ghép các nguồn vốn nhằm thực hiện Đề án 61; thời gian tới Hội Nông dân cần tổ chức kiểm tra ngay việc triển khai Đề án 61 ở cơ sở và các địa phương; về thành lập Ban Chỉ đạo là cần thiết, do đó giao cho Hội Nông dân chủ trì nghiên cứu, đề xuất tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện Đề án 61.


Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án; nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển KT - XH ở nông thôn ...Tỉnh kiến nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61Trung ương thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc địa phương trong thực hiện Đề án 61; có ý kiến với Bộ Tài chính hướng dẫn trong việc bỗ trí vốn từ ngân sách cho Qũy hỗ trợ nông dân; tăng cường thực hiện các nội dung, chương trình đã ký kết với Hội Nông dân Việt Nam; hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ đầu mối Quang Thuận (Bạch Thông) .v.v.


Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đạt được, thấy rằng việc triển khai Đề án 61 ở Bắc Kạn vẫn còn những bất cập, cụ thể: Việc triển khai Đề án chậm, nhận thức chung về Đề án còn hạn chế, hội nông dân các cấp chưa phát huy tốt vai trò của mình, nắm bắt và nhận thức các nội dung của Đề án ở cơ sở còn chưa đầy đủ.v.v.


Do đó, đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao hơn trên tất cả các mặt công tác, nhất là việc kiện toàn bộ máy HND các cấp. Trên cơ sở định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo cơ chế để HND tỉnh tham gia, phối hợp thực hiện Đề án hiệu quả. Các cấp, ngành thực hiện tốt công tác phối hợp. HND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò công tác tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động phối hợp theo tinh thần Đề án. Trước mắt, đề nghị Bắc Kạn sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Đề án 61. Đoàn công tác sẽ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành những chính sách đặc thù, cụ thể để địa phương thực hiện tốt các mục tiêu KT - XH.


Trước đó, chiều ngày 10/04 Đoàn công tác BCĐ thực hiện Đề án 61 Trung ương đã đi kiểm tra việc thực hiện Đề án 61 tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn./.


Cao Xuân - Văn Lạ

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,