Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 20/09/2019, 08:58 [GMT+7]
.

Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tổ chức và cá nhân cho việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 08/7/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

 

Tập trung sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Ngay sau khi Chỉ thị số 28 được ban hành, nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã kịp thời tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị và những nhiệm vụ liên quan tới công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; giao ngành Giáo dục- Đào tạo vừa làm công tác tham mưu, vừa là đơn vị nòng cốt tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Theo đó, việc huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm, phối hợp thực hiện bằng nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng rà soát, thống kê chính xác số trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên từng địa bàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng hộ gia đình để huy động tối đa số trẻ em thuộc đối tượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đi học; gắn việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường với tiêu chí công nhận đơn vị thôn, tổ, khu dân cư, gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tổ chức, sắp xếp trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiện toàn tỉnh có 123 trường mầm non (trong đó có 01 trường mầm non tư thục), 426 điểm trường; 1.320 nhóm, lớp mầm non (trong đó có 02 lớp mẫu giáo tư thục và 49 nhóm trẻ tư thục).

Huy động mọi nguồn lực

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em theo quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng trong giáo dục mầm non (GDMN) giữa các vùng trong tỉnh: Chính sách miễn, giảm học phí đối với con em gia đình chính sách, trẻ em thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, con em hộ nghèo theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú tại trường nhằm thu hút tối đa trẻ đến trường…Trong 5 năm (từ năm 2014 đến năm 2018), tổng số kinh phí của tỉnh chi thực hiện chính sách cho trẻ em 5 tuổi là trên 17 tỷ đồng.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; ưu tiên sắp xếp bố trí giáo viên có năng lực nghiệp vụ vững vàng phụ trách các lớp mẫu giáo 5 tuổi; tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận; khuyến khích giáo viên tự học tiếng dân tộc để thuận lợi cho công tác chăm sóc giáo dục và dạy tiếng Việt cho trẻ em tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hằng năm, 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị đầy đủ những phẩm chất tâm lý phù hợp với độ tuổi, trang bị kỹ năng cơ bản về “tiền đọc- viết”, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp đảm bảo tiếp thu tốt kiến thức khi vào học lớp 1 trường tiểu học.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí để xây dựng các trường, lớp học cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, bảo đảm 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ thiết bị tối thiểu cho công tác dạy và học, với tổng kinh phí từ năm 2014 đến năm 2019 là trên một nghìn tỷ đồng.

Huy động nhiều nguồn lực hợp pháp, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; vận động nhân dân phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ; duy trì tỷ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tổng giá trị hiện vật và tiền mặt do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp, ủng hộ thực hiện nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trong 5 năm khoảng trên 35 tỷ đồng.

Chỉ thị 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác giáo dục nói chung và nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi nói riêng. Công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương và trách nhiệm của mỗi người dân. Toàn tỉnh đã thực hiện thành công các mục tiêu và hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015 và tiếp tục duy trì, nâng cao kết quả từ năm 2015 đến nay.  

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, Tỉnh uỷ yêu cầu: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và nhân dân trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò của GDMN nói chung và công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi nói riêng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tiếp tục ưu tiên, bố trí các nguồn kinh phí để đầu tư phòng học, trang thiết bị cho các cơ sở GDMN, trong đó ưu tiên đối với công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Củng cố nâng cao chất lượng toàn diện đối với các cơ sở GDMN công lập; tạo hành lang pháp lý phù hợp, thuận lợi để phát triển loại hình GDMN ngoài công lập; huy động sức mạnh toàn dân chăm lo phát triển GDMN và duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi bền vững./.

 La Thị Kiều Diên

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ