Triển khai và thực hiện chương trình giáo dục mầm non
16:57' 02/05/2012 (GMT+7)

Trong những năm qua, ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã từng bước triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo. Trong đó mục tiêu chủ yếu là đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện...

Cô và trò Trường Mầm non Bộc Bố đang trong giờ học.
Cô và trò Trường Mầm non Bộc Bố trong giờ học.

 

Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện đại trà chương trình GDMN, trong năm học 2007-2008 và năm học 2008-2009, Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Vụ Giáo dục Mầm non cho phép tham gia thực hiện thí điểm chương trình GDMN tại 02 đơn vị trường là trường Mầm non Yên Đĩnh (Chợ Mới) và trường Mần non Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn. Bắt đầu từ năm học 2009-2010, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình GDMN.

 

Để làm tốt chương trình này, công tác tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên luôn được ngành chú trọng. Trong 3 năm, Sở GD&ĐT đã tổ chức 07 lớp tập huấn cấp tỉnh chương trình GDMN cho cán bộ quản lý và giáo viên. Chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị tổ chức 30 lớp tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên bậc học, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện chương trình GDMN đã được giám sát chặt chẽ. Đến nay, quy mô triển khai, thực hiện chương trình được phát triển dần theo từng năm học và chỉ đạo trên tất cả các đơn vị huyện, thị. Năm học 2011-2012 đã có 100% số trường thực hiện CTGDMN, 100% giáo viên và 100% số trẻ, lớp mẫu giáo tham gia.

 

Đồng chí Lý Thị Hằng- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cho đến thời điểm này, kế hoạch triển khai thực hiện CTGDMN được phổ biến đến toàn cán bộ, giáo viên bậc học được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được quan tâm, chú trọng. Cán bộ quản lý GDMN các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc của từng giai đoạn và từng năm học. Đội ngũ giáo viên đứng lớp luôn tích cực, chủ động trong việc tiếp thu chương trình, bước đầu nắm được nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục và đánh giá trẻ theo mục tiêu chương trình. Trẻ tham gia học tập CTGDMN có những tiến bộ rõ rệt về sự phát triển trí tuệ. Tích cực, chủ động hơn trong các hoạt động học tập, mạnh dạn hơn trong các hoạt động giao tiếp xã hội. Bên cạnh đó, các cơ sở vật chất của giáo dục mầm non còn thiếu, hầu hết các nhà trường còn thiếu thiết bị dạy học, cơ sở vật chất chưa đáp ứng các nhu cầu dạy và học theo CTGDMN.

 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai và thực hiện CTGDMN, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng sự cố gắng quyết tâm của ngành giáo dục, chương trình GDMN sẽ phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhằm nâng cao công tác phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.

Lưu Bích

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,