Xã Tân Tiến (Bạch Thông):
Chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách được thực hiện từ năm 2008
14:16' 15/01/2009 (GMT+7)

Ngày 13/1/2009, báo Bắc Kạn nhận được đơn của đồng chí Đỗ Cao Ký, Bí thư Chi bộ thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến (Bạch Thông), nội dung đơn phản ánh: Chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố đã được thực hiện từ năm 2008. Cụ thể: Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp 172.800 đồng lên 205.000 đồng/tháng. Tuy nhiên đến nay Bí thư chi bộ các thôn tại xã Tân Tiến chưa được hưởng chế độ phụ cấp mới này; đến bao giờ Bí thư chi bộ các thôn của xã Tân Tiến mới nhận được hưởng chế độ phụ cấp mới theo quy định của tỉnh; khi được hưởng chế độ phụ cấp mới thì các đồng chí có được truy lĩnh mức phụ cấp trênh lệch của những tháng chưa được hưởng theo quy định của tỉnh hay không?

Về vấn đề đồng chí Đỗ Cao Ký hỏi, đồng chí Vũ Như Khuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 21-2007/NQ- HĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 9 ngày 19/12/2007, về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố, chế độ phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố từ hệ số 0,32 lên hệ số 0,38 nhân với lương tối thiểu (0,38 x 540.000 đồng). Thời gian thực hiện từ tháng 1/2008. Căn cứ nghị quyết trên, xã Tân Tiến đã triển khai và hoàn tất các thủ tục để giải quyết chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do nghị quyết trên thông qua sau khi xã được phân bổ ngân sách năm 2008, do vậy xã Tân Tiến không được cấp phần tiền chênh lệnh chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố năm 2008 (phần chênh lệch này năm 2009 được cấp bổ sung). Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách ở xã nói chung, các thôn trong xã nói riêng, trước khi được cấp kinh phí bổ sung năm 2008, ngay từ đầu năm 2008 xã phấn đấu lấy từ nguồn thu tại địa phương để cân đối, chi trả trước phần chênh lệch trên. Tuy nhiên năm 2008, mặc dù thu ngân sách của xã Tân Tiến tăng 37% so với năm 2007, nhưng vẫn không vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên xã cũng không có nguồn thu để bổ sung vào phần phụ cấp chênh lệch. Do vậy phần phụ cấp trên lệch năm 2008 đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố, chế độ phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố năm 2008 xã Tân Tiến chưa thực hiện mà phải chuyển sang năm 2009. Số tiền chênh lệch từ hệ số 0,32 lên 0,38 năm 2008 đối với Bí thư Chi bộ các thôn trong xã chưa được lĩnh năm 2008 sẽ được truy lĩnh ngay đầu năm 2009./.

N.N và B. L. P

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,