Bạch Thông đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản

Thứ Năm, 24/07/2014, 14:23 [GMT+7]
.

Năm 2014, huyện Bạch Thông được giao vốn xây dựng cơ bản hơn 40 tỷ đồng để triển khai đầu tư cho 73 danh mục công trình. Đến nay toàn huyện đã giải ngân được hơn 18 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch. Huyện đang tập trung chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

 

Tổng nguồn vốn giao năm 2014 gồm có nguồn vốn do huyện quản lý là hơn 13 tỷ đồng, nguồn do tỉnh quản lý hơn 27 tỷ đồng. Ngay sau khi phân bổ nguồn vốn, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình có tổng mức đầu tư theo phân cấp trên địa bàn. Triển khai thực hiện các bước đầu tư đối với các công trình được ghi vốn khởi công mới. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tập hợp hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tiến hành lập các thủ tục cần thiết đối với các công trình có phát sinh điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng thi công các công trình chuyển tiếp.

 

Tính đến hết tháng 7, một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân khá, như: Nguồn cân đối ngân sách địa phương đạt 82% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện đạt 74,5% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2013 chuyển sang năm 2014 đạt 75,7% kế hoạch; nguồn vốn dự phòng ngân sách năm 2013 chuyển sang đạt 58,21% kế hoạch.

 

Huyện Bạch Thông đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản.  (ảnh: Công trình trạm y tế xã Quân Bình đang trong giai đoạn hoàn thiện.)
Bạch Thông đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản (Ảnh: Công trình Trạm Y tế xã Quân Bình trong giai đoạn hoàn thiện.)

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo đánh giá chung thì tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn hiện nay còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân, do thiếu nguồn vốn trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành gồm vốn vay ưu đãi và cân đối ngân sách địa phương. Hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn phức tạp, mất nhiều thời gian xác định nguồn gốc đất cũng như giải thích, thuyết phục người dân trong quá trình thống kê, thu hồi, đền bù. Mặt khác, vốn đầu tư cho các công trình còn ít, trong khi đó chi phí cho bồi thường giải phóng mặt bằng lớn nên việc bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Công tác quyết toán một số công trình chậm do nhà thầu không hợp tác trong việc lập hồ sơ quyết toán ở các khâu như xây lắp, tư vấn thẩm tra, tư vấn đo vẽ bản đồ...

 

Ngoài ra, một số công trình được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình 135 chưa giải ngân được là do có sự thay đổi trong Luật Đấu thầu số 43 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu”, có hiệu lực từ ngày 15/8/2014. Vì vậy, hiện nay các công trình này mặc dù đã hoàn thiện về mặt thủ tục hồ sơ nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn mới thì mới có thể thi công cũng khiến cho tiến độ thi công chậm lại.

 

Tuy nhiên, theo cơ quan chuyên môn, các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình 135 chủ yếu là công trình nhỏ, thủ tục hồ sơ đã hoàn thiện, nên ngay sau khi Nghị định số 63/2014/NĐ- CP có hiệu lực, có hướng dẫn thực hiện thì sẽ tiến hành thi công, dự tính sẽ bảo đảm đúng kế hoạch. Trong những tháng cuối năm, huyện Bạch Thông tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án của huyện khẩn trương giải ngân vốn các công trình đã được ghi kế hoạch vốn trả nợ khối lượng quyết toán. Tập hợp hồ sơ trình thẩm định quyết toán các công trình đã đủ điều kiện. Tăng cường giám sát thực hiện các công trình chuyển tiếp. Đôn đốc các nhà thầu phối hợp giải quyết những tồn tại của công trình cũ kéo dài nhiều năm chưa quyết toán, lựa chọn các nhà thầu thực hiện các bước đầu tư công trình ghi vốn khởi công mới năm 2014. Thống kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình thẩm định, phê duyệt các công trình có phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, triển khai giải ngân các nguồn vốn theo tiến độ đã đăng ký khi có đủ điều kiện./.

Hà Thanh