Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo động lực xây trong dựng nông thôn mới ở Khang Ninh

Thứ Hai, 28/07/2014, 15:10 [GMT+7]
.

 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao là một trong những mục tiêu đi đầu trong thực hiện nông thôn mới ở xã Khang Ninh (Ba Bể). Đến nay, nhiều thôn bản đã có chuyển biến rõ nét, khẳng định được mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với diện tích hơn 10ha hồ Bản Vài (còn gọi là hồ Pé Vài) đang được địa phương tận dụng khai thác, nuôi trồng thủy sản.
Với diện tích hơn 10ha hồ Bản Vài (còn gọi là hồ Pé Vài) đang được địa phương tận dụng khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015, xã Khang Ninh (Ba Bể) đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hoạt động cho từng năm cụ thể, trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế trong nông hộ; khai thác diện tích đất canh tác, các nguồn lực lao động để phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới là những mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Xác định chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải song song với áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế, nhiều năm qua, địa phương đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông- khuyến lâm, cán bộ phụ trách thôn xuống cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ bà con nông dân thực hiện các biện pháp sản xuất thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương như: Mô hình kinh tế nông hộ vườn-ao-chuồng-rừng; lúa, ngô và một số cây màu khác.

Khang Ninh có tổng số 15 thôn bản, trong đó, 7 thôn vùng cao. Toàn xã chỉ có hơn 300 ha diện tích đất ruộng canh tác, trong đó, có 33 ha là ruộng trũng. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra mục tiêu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng năng suất, sản lượng, nâng mức thu nhập trên đầu người; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng; quản lý khai thác hợp lý nguồn thủy sản từ hồ Bản Vài; vận động người dân chế biến tép chua, tôm, cá để thành hàng hóa phục vụ du khách. Trong sản xuất nông nghiệp sử dụng cơ giới hóa đồng bộ (máy cáy, bừa, máy tuốt lúa, máy gặt, máy té ngô…) ngày càng được bà con nông dân chú trọng. Đến nay, trên diện tích sản xuất thực hiện bằng cơ giới hóa chiếm đại đa số, do đó, năng suất cây lương thực có hạt ở địa phương khá ổn định, năm sau cao hơn năm trước, nhiều hộ nông dân ở các thôn Bản Vài, Nà Làng, Khau Ban, Nà Niềm…đã mở rộng diện tích thâm canh và hình thành các vùng chuyên canh có quy mô hàng hóa, mang lại hiệu quả cao.

Điển hình làm tốt công tác này như: Hộ Nông Văn Đô, mạnh dạn đầu tư vốn để nuôi nhím, đến nay đàn nhím của ông đã có trên 20 con; mô hình của ông Dương Văn Tôn, thôn Nà Kiêng, với mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; hộ Dương Hữu Lân, thôn Bản Vài nuôi cá lồng; ông Bế Cao Liêm, thôn Nà Mằm nuôi gà mông, lợn rừng bán hoang dã; mô hình nuôi nhím của bà Trần Thị Phương thôn Khau Ban…những mô hình nói trên đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn xã đã tăng lên hơn 2.500 tấn (năm 2013). Bình quân lương thực đầu người đã đạt trên gần 600kg/người/năm. Xã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm theo từng năm (năm 2010 hộ nghèo còn chiếm 47,9%, đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 18,55%.

Để tận dụng được tiềm năng về nguồn nước, nguồn thức ăn thiên nhiên sẵn có và có thể sử dụng nhân lực ở nhiều lứa tuổi thì việc phát triển kinh tế thuỷ sản, cụ thể là việc nuôi cá lồng, đây thực sự là một hướng phát triển kinh tế triển vọng để thoát nghèo bền vững của địa phương. Để hỗ trợ người dân trong xã có điều kiện mở rộng hơn nữa về việc phát triển thủy sản nói riêng, phát triển mạnh nông nghiệp nói chung, năm 2014, Dự án quan hệ đối tác vì người nghèo (3PAD) hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ tiền mua vật liệu làm lồng; Trung tâm khuyến nông-khuyến lâm tỉnh hỗ trợ cá giống và thức ăn triển khai mô hình nuôi cá lồng, nuôi cá diêu hồng, hiện nay, mô hình cá đang phát triển tốt. Đến nay, tại hồ Bản Vài đã nhân lên được trên 20 lồng cá. Theo đánh giá của lãnh đạo xã và các hộ nuôi cá lồng của địa phương, mỗi năm trừ chi phí, các hộ nuôi cá lồng thu nhập khoảng 30-50 triệu đồng trở lên; phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện mô hình trồng lúa Thuần BG1, BG6; kết hợp với dự án 3PAD và công ty xuất nhập khẩu Xuân Lộc (Hải D¬ương) triển khai mô hình trồng bí đỏ do công ty hỗ trợ 50% giống, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và hợp đồng bao tiêu sản phẩm…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Khang Ninh tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ đã đề ra đến 2015 và thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tùng Vân