Chú trọng công tác quản lý quy hoạch kiến trúc

Thứ Hai, 26/08/2019, 15:26 [GMT+7]
.

Những năm qua, hạ tầng đô thị của tỉnh Bắc Kạn được quan tâm đầu tư xây dựng, những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn được triển khai. Góp phần hình thành diện mạo mới của đô thị Bắc Kạn từng bước hiện đại, văn minh, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị góp phần tạo nên diện mạo mới của đô thị Bắc Kạn.
Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng góp phần tạo nên diện mạo mới của đô thị Bắc Kạn.

Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... Đồng thời, là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 09 đô thị, gồm: 01 thành phố, đô thị loại III; 05 thị trấn huyện lỵ, 01 thị trấn khu vực và 02 trung tâm huyện lỵ đều là đô thị loại V. Tất cả các đô thị này đều được lập lại, điều chỉnh mở rộng và phê duyệt năm 2012, giai đoạn Quy hoạch 2010 - 2020, định hướng đến 2030. Các quy hoạch đô thị đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị với các khu chức năng trong đô thị và giao thông đối ngoại với các khu vực xung quanh.

Xác định rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, ngành Xây dựng đã thường xuyên thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn cho tỉnh; duy trì hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các địa phương về tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; cắm mốc giới và quản lý hồ sơ cắm mốc giới; chỉ giới xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng… Chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng đề cương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép theo quy định của Luật Xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Trong năm 2018, ngành Xây dựng đã thực hiện cấp 487 giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có 22 công trình dự án, 425 công trình nhà ở riêng lẻ. Có 55 công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng, với 29 trường hợp xây dựng không phép và 26 trường hợp xây dựng sai giấy phép xây dựng (chủ yếu là nhà ở). Theo đó, tiến hành ra quyết định xử phạt hành chính 10 trường hợp…

Trong năm 2019, ngành Xây dựng sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm xã Bộc Bố, xã Vân Tùng trở thành thị trấn; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại các địa phương; tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng phát triển đô thị tại các địa phương.

Tuy đã có những bước tiến quan trọng nhưng nhìn một cách tổng thể, khách quan, công tác quy hoạch và lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại như: Công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết đô thị, công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và thiết kế đô thị chưa đáp ứng kịp thời theo sự phát triển của đô thị; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật trong việc tổng hợp, cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được thực hiện thường xuyên.

Để từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trên, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch; phấn đấu tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 50%; tỷ lệ lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đạt 95%; xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với thực tế từng giai đoạn và xu thế phát triển chung của tỉnh; xây dựng các tuyến phố có kiến trúc hiện đại, văn minh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong xu thế hội nhập.../.

Quý Đôn