Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
07:30' 03/09/2010 (GMT+7)

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao kết cấu hạ tầng cơ sở và ổn định đời sống của nhân dân vùng nông thôn.

Trong 4 năm qua (2006-2009), với tổng số vốn là hơn 86,8 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 135, 134 của Chính phủ, Hội chữ Thập đỏ, CCF… đầu tư, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai xây dựng được thêm 190 công trình cấp nước tự chảy tập trung, 2.463 công trình cấp nước nhỏ lẻ.

Từ việc xây dựng các công trình cấp nước trên, có thêm gần 64.000 người dân ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ người dân nông thôn của tỉnh được hưởng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 55% (2005) lên 75% (2009), tương đương với khoảng 185.568 người ở vùng nông thôn của tỉnh được dùng nước hợp vệ sinh.

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn nghiệm thu công trình nước sinh hoạt tại xã Kim Lư (Na Rì) đưa vào sử dụng.

Ngoài hộ dân, trên địa bàn tỉnh có 205 trường học và 32 trạm y tế cũng được hưởng lợi từ nguồn nước này. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước, tỉnh quan tâm hỗ trợ cho các hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 20 nghìn hộ dân và 45,1% trường học, 43,4% trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Từ việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đã giúp nâng cao ý thức cho người dân trong việc sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, biết tiết kiệm nước để bảo vệ nguồn nước, sử dụng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, làm giảm một số bệnh liên quan đến sử dụng nước; đặc biệt là làm thay đổi dần tập quán lạc hậu về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong đời sống của người dân vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình góp phần giảm sức lao động của người dân nông thôn trong việc đi lấy nước hằng ngày, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, từ đó giúp họ có nhiều thời gian hơn để lao động sản xuất, trẻ em có nhiều thời gian hơn dành cho việc học tập… Có thể nói, Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã tạo điều kiện rất lớn cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tạo bước chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong vấn đề cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn- theo hướng Nhà nước hỗ trợ và nhân dân cùng làm./.

L.D

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,