Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Bắc Kạn đảm bảo công tác giám sát chất lượng thuốc
08:07' 26/01/2011 (GMT+7)
Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Sở Y tế và của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, sự phối hợp của các phòng, chức năng, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường.
Cán bộ Trung tâm Kiệm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Bắc Kạn thực hiện kiểm nghiệm mẫu thuốc.
Công tác giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn đã thu được kết quả đáng kể. Trung tâm Kiểm nghiệm phối hợp với Phòng quản lý Dược, phòng Thanh tra tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc tại các đơn vị tồn trữ, kinh doanh và sử dụng thuốc. Qua kiểm tra đã nhắc nhở kịp thời để các đơn vị thực hiện tốt quy chế, chế độ chuyên môn về Dược, xử lý thuốc quá hạn sử dụng, thuốc kém chất lượng và thuốc không được phép lưu hành theo quy định, đảm bảo chất lượng thuốc điều trị người bệnh.
Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm nghiệm đã tổ chức lấy mẫu ở hầu hết các đơn vị tồn trữ, kinh doanh và sử dụng thuốc của 8 huyện, thị xã trong tỉnh. Kiểm nghiệm được 455 mẫu, đạt 101% kế hoạch năm, trong đó có 392 mẫu thuốc thuộc trong nước sản xuất. Phát hiện 18 mẫu thuốc không đạt chất lượng (giảm hàm lượng thuốc), được đánh giá nguyên nhân do quá trình bảo quản thuốc.

Là đơn vị làm công tác kỹ thuật, trong năm qua Trung tâm kiểm nghiệm luôn khai thác có hiệu quả các thiết bị được cấp vào công tác kiểm nghiệm thuốc. Đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp phân tích các hoạt chất mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phương pháp kiểm nghiệm, đảm bảo tính chính xác và khách quan khi kết luận chất lượng thuốc. Để đáp ứng tốt nhu cầu công tác kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm trên địa bàn, những năm qua Trung tâm đã chú trọng cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn về Dược. Hiện nay Trung tâm có một cán bộ trình độ cao học chuyên ngành kiểm nghiệm độc chất, ba cán bộ trình độ đại học Dược và hai cán bộ đang theo học đại học Dược hệ chuyên tu.

Với sự cố gắng, nhiệt tình trong công việc của cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm tỉnh bắc Kạn, hy vọng rằng công tác giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn ngày càng đạt kết quả cao, góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà./.

T.H­

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,