Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình ở huyện Chợ Mới
13:23' 03/01/2012 (GMT+7)

Công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn Chợ Mới trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhận thức cũng như hành vi của đại đa số người dân với công tác này đã được nâng lên. Kết quả đó chính là sự nỗ lực của tập thể cán bộ dân số, mạng lưới cộng tác viên, chuyên trách viên dân số đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

 

Chị em phụ nữ được tiếp cận các gói dịch vụ y tế ngày càng nhiều.
Chị em phụ nữ được tiếp cận các gói dịch vụ y tế ngày càng nhiều.


Hiện nay, trên địa bàn Chợ Mới tổng số phụ nữ 15 đến 49 tuổi có chồng là 7.823 người vì vậy mục tiêu ổn định và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, trong năm qua, Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện Chợ Mới đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Một số chi tiêu về dân số trong năm qua đã đạt được như, tổng số sinh thô chiếm 583 người, trong đó tỷ suất sinh thô là 15,22%, giảm 0,25% so với năm 2010; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,84% so với cùng kỳ, tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai mới trong năm là 3.027/2.654, đạt 114% KH.


Tuyên truyền là một trong những yêu tố quan trọng nhất góp phần nâng cao chất lượng dân số. Điển hình như tại tuyến huyện, hàng năm Trung tâm Dân số-KHHGĐ ký hợp đồng với các tổ chức đoàn thể nhằm mở rộng các kênh và đối tượng tuyên truyền như Hội Nông dân, Phụ nữ, Đài phát thanh truyền hình và 2 trường học phổ thông trên địa bàn... tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số. Tổ chức, treo băng zôn, khẩu hiệu, phát thanh trên song truyền hình địa phương nhân các ngày kỷ niệm về dân số. Còn tại tuyến xã, hình thức tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi được triển khai nhiều mô hình đa dạng như trao đổi theo nhóm nhỏ, thảo luận nhóm. Công tác vận động tư vấn đã được các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn tham gia thường xuyên, tích cực. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp và tuyên truyền tại vùng trọng điểm như khu vực đông dân cư, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn, tư vấn vận động đối tượng tại nhà. Các hoạt động truyền thông đã thu được kết quả đáng kể, công tác này đã có tác dụng trong việc vận động xã hội tham gia chiến dịch DS-KHHGĐ.


Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động thì việc cung cấp các gói dịch vụ cũng góp phần hiệu quả dân số trên địa bàn. Cụ thể các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế về KHHGĐ được thực hiện thường xuyên tại các cơ sở y tế như cung cấp phương tiện tránh thai phi lâm sàng, tổ chức dịch vụ lưu động đến các xã có nhu cầu. Đặc biệt huyện đã triển khai 2 gói chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ đến 10 xã, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho cá nhân, gia đình. Công tác đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cũng được cơ quan dân số quan tâm kịp thời, đặc biệt là việc cung cấp phương tiện tránh thai cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có nhu cầu đăng ký...


Nhìn chung so với những năm trước đây, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Chợ Mới đã có những bước tiến triển, hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, người dân nhận thức đẩy đủ cũng như được tiếp cận các dịch vụ  xã hội ngày càng nhiều hơn. Song bên cạnh những mặt tích cực đó vẫn còn tồn tại thực trạng, như tỷ lệ giảm sinh chưa thật sự vững chắc, phổ biến nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Quan niệm trọng nam khinh nữ, hiện tượng tảo hôn, đẻ sớm, đẻ dày vẫn còn,  dân cư sống rải rác gây khó khăn cho việc tuyên truyền vận động. Để thay đổi điều này, trong những năm tới công tác dân số luôn cần sự đồng nhất, nỗ lực của cả mạng lưới cộng tác viên, chuyên trách viên dân số cũng như các tổ chức xã hội, có như vậy mới giảm tải được đói nghèo./.

 

T.Trang

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,