Ngân Sơn: Nhiều hộ gia đình sử dụng đất sai mục đích
08:35' 30/11/2012 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với chính quyền các địa phương thống kê, xử phạt các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, huỷ hoại đất, đồng thời phải có trách nhiệm san gạt trả lại mặt bằng. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 3 xã báo cáo về việc xử lý theo quy định.

 

Tới thời điểm này, tất cả các xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn có điểm khai thác vàng trái phép đã bị các cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua đang bắt đầu tiến hành san gạt đất, trả lại mặt bằng dưới sự giám sát của tổ công tác. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 3 xã có báo cáo về việc xử lý các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích.

 

Theo báo cáo của xã Thuần Mang, có 69 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích với diện tích là 116.262m2. Trong đó đã có 35 hộ đã san trả lại mặt bằng với diện tích 62.910m2, 34 hộ chưa san được mặt bằng với diện tích 53.415m2. Tổ công tác đã mời 29/34 hộ chưa san gạt mặt bằng đến xã lập biên bản, lập hồ sơ xử phạt hành chính. Xã Thuần Mang đã lập biên bản xử phạt 25 hộ với số tiền nộp phạt trên 22 triệu đồng. Đến nay, tạihai thôn Bản Lìm và Nà Chúa các hộ đã tiến hành hoàn thổ xong; các thôn Bản Băng, Bản Giang, Nà Mu đang tiến hành việc hoàn thổ.

 

Một số diện tích đất ruộng tại xã Thuần Mang ( Ngân Sơn) đang được các hộ dân hoàn thổ trả lại mặt bằng
Một số diện tích đất ruộng tại xã Thuần Mang (Ngân Sơn) đang được các hộ dân hoàn thổ, trả lại mặt bằng

 

Tại xã Bằng Vân, tổ  kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp sử dụng đất sai mục đích và huỷ hoại đất tại 2 thôn Pác Nạn, Khau Phoòng với diện tích 13.929m2, bao gồm đất trồng lúa 4.929m2, đất bãi soi 9.000m2. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 trường hợp với số tiền xử phạt là 5 triệu đồng; xử phạt 5 hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vào khai thác vàng với diện tích 6.970m2 với số tiền phạt 10,5 triệu đồng; lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp sử dụng đất sai mục đích và huỷ hoại lâm nghiệp  tại 3 thôn Nặm Nộc, Khinh Héo và Khuổi Ngoạ với diện tích vi phạm là 8.300m2, xử phạt với số tiền 7 triệu đồng.

 

Ngày 10/10/2012, UBND huyện  Ngân Sơn đã ban hành văn bản số 1071/UBND-TN về việc yêu cầu các xã, thị trấn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ gia đình, cá nhân  sử dụng đất sai mục đích, huỷ hoại đất theo quy định tại điều 25 Nghị định số 105/2009/NĐ- CP, ngày 11/11/2009 của Chính phủ. Theo đó, chủ tịch UBND xã có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 2 triệu đồng, tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm (có giá trị đến 2 triệu đồng), buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm… Theo đó, tất cả các xã, thị trấn của huyện có điểm khai thác vàng trái phép phải tổng hợp, báo cáo lên huyện.

 

Tại xã Thượng Ân, đã lập biên bản 19 trường hợp với tổng diện tích đất vi phạm là 24.623m2. Các hộ gia đình, cá nhân vi phạm đã tiến hành hoàn thổ được 6.182m2, còn 18 hộ chưa hoàn thổ với diện tích là 18.441m2; xã Thượng Ân đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt  7 trường hợp tại thôn Nà Y với diện tích đất vi phạm là 6.295m2, phạt cảnh cáo 1 trường hợp, 6 trường hợp phạt bằng tiền với số tiền xử phạt hơn 6 triệu đồng. Xã đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, lập biên bản đối với 9 trường hợp khác sử dụng đất sai mục đích, huỷ hoại đất với diện tích 10.146m2.

 

Chỉ thị 08 của Tỉnh uỷ sau hơn 4 tháng thực hiện đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, đến nay việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Ngân Sơn đang có chiều hướng bùng phát trở lại với các điểm nhỏ lẻ, do người dân làm thủ công. Cùng với đó việc các xã thống kê, báo cáo chậm về diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích và huỷ hoại đất gây ảnh hưởng tới việc tổng hợp, báo cáo trình cấp trên xử lý, giải quyết theo thẩm quyền quy định.

 

Nguyễn Nghĩa

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,