Chung sức xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố vào năm 2015

Chủ Nhật, 03/11/2013, 15:40 [GMT+7]
.

Chung sức xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố vào năm 2015

 

Thị xã Bắc Kạn trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng trầm

Thị xã Bắc Kạn có bề dày lịch sử, quá trình hình thành và phát triển đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau cùng với sự sáp nhập, chia tách tỉnh. Những năm tỉnh Bắc Kạn sáp nhập với Thái Nguyên để thành lập tỉnh Bắc Thái, từ một tỉnh lỵ, nó trở thành thị trấn nhỏ, một thời gian dài hầu như không được đầu tư phát triển.

Ngày 16/7/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 262/HĐBT, giải thể thị trấn Bắc Kạn thuộc huyện Bạch Thông để thành lập Thị xã Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Thái. Địa giới hành chính thị xã lúc này được mở rộng bao gồm các phố: Nà Mày, Đội Thân, Đức Xuân, Đội Kỳ, Phùng Chí Kiên của thị trấn Bắc Kạn và các xóm, bản: Phiêng Luông, Tổng Tò, Khuổi Rờm, Nà Rào của xã Dương Quang và Bản Áng của xã Huyền Tụng thuộc huyện Bạch Thông.

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập, Thị xã Bắc Kạn trở thành thị xã, trung tâm của tỉnh lỵ và được mở rộng thêm với 8 đơn vị hành chính, gồm 4 phường: Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai và 4 xã: Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng, Xuất Hoá. Tổng diện tích tự nhiên 13.688 ha.

 Những ngày đầu mới tái lập, kinh tế- xã hội thấp kém, cơ sở hạ tầng đô thị chưa có gì; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người rất thấp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư của Trung ương và tỉnh, thị xã Bắc Kạn đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn vươn lên giành được nhiều thành tựu nổi bật.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Năm 1994 tỷ trọng thương mại - dịch vụ là 46,00%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản là 40,00%, nông - lâm nghiệp là 14,00% thì đến năm 2012 tỷ trọng của các lĩnh vực trên tương ứng là: 52,3%, 38,7% và 9,0%. Thu nhập bình quân đầu người từ 3,424 triệu đồng năm 1999, tăng lên 18,2 triệu đồng năm 2012 (gấp 5,32 lần). Thu ngân sách trên địa bàn từ 400 triệu đồng năm 1991, tăng lên 62 tỷ đồng năm 2012 (gấp 149,47 lần). Tổng chi ngân sách năm 2012 là 168,561 tỷ đồng, gấp 108,05 lần so với năm 1991. Công tác xoá đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, triển khai một cách đồng bộ và đạt được kết quả cao. Khi mới tái lập, tỷ lệ hộ đói, nghèo của thị xã là 20%, đến năm 2012 hộ nghèo hiện còn 4,05% (theo tiêu chí mới).

Xác định thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, với nhiều chủ trương đúng đắn, sau 20 năm cố gắng phấn đấu, lĩnh vực thương mại - dịch vụ không ngừng phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2012 đạt gần 1.107 tỷ đồng, tăng gấp 60 lần so với năm 1994. Số hộ kinh doanh không ngừng được tăng lên, với 2.618 hộ kinh doanh (gấp 5 lần so với năm 1991) và trên 400 doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn (gấp gần 3 lần so với năm 2004), hệ thống nhà nghỉ, khách sạn không ngừng được mở rộng về qui mô và và nâng cao chất lượng.

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, song thị xã luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Ban hành cơ chế hỗ trợ với nhiều chương trình, đề án phát triển sản xuất, nên nông nghiệp thị xã có bước chuyển biến đáng kể, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng như đưa các giống lúa có năng suất cao vào gieo cấy, áp dụng nhiều mô hình thâm canh mới nên tổng sản lượng lương thực có hạt ngày càng tăng (từ 286 tấn năm 1994 lên 4.669 tấn năm 2012), năng suất lúa từ 40 tạ/ha năm 1990 lên 51,02 tạ/ha năm 2012. Chăn nuôi tiếp tục phát triển với nhiều hình thức tổ chức sản xuất và bước đầu đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới. Trong lâm nghiệp đã nâng độ che phủ rừng từ 48% năm 2000 lên 63,7% năm 2012.

Cùng với thành tựu về phát triển kinh tế- văn hoá, diện mạo thị xã Bắc Kạn đã có nhiều thay đổi với những trục đường lớn trong khu vực nội thị được đầu tư xây dựng và mở mới. Thị xã hiện nay có đến 22 tuyến đường, 86 ngõ phố; nhiều đường phố lớn, đẹp, khang trang như: Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh…Các khu dân cư mới được quy hoạch đồng bộ, tạo sự khang trang như: Đức Xuân, Khu đô thị phía Nam, khu dân cư Quang Sơn… Cùng với đó là nhiều công trình công cộng được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, cùng với những chính sách hỗ trợ mới của Nhà nước, hàng nghìn mét đường bê tông liên thôn, liên tổ được xây dựng và nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân địa phương. Năm 2012, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được rải nhựa, bê tông hoá đạt trên 65%; 100% diện tích hè phố nội thị được lát gạch hoặc bê tông hoá; Thị xã cũng quan tâm, đẩy mạnh việc trồng cây xanh, cây cảnh, cải tạo làm đẹp mỹ quan đô thị…

Sau 15 năm xây dựng, bộ mặt thị xã có nhiều đổi mới, hình thành một đô thị trẻ năng động. Ngày 02/8/2012, thị xã Bắc Kạn được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 713/QĐ-BXD công nhận là đô thị loại III.

Phấn đấu trở thành thành phố là điều cấp thiết và đã trong tầm tay

Theo Nghị định số 62/2011/NĐ -CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ, để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh cần đạt các tiêu chuẩn:

Là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh; đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc đô thị thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành của vùng liên tỉnh; đầu mối giao thông, giao lưu của vùng liên tỉnh; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một vùng trong tỉnh, một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh.

Đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III trở lên. Quy mô dân số đạt từ 150.000 người trở lên. Mật độ dân số khu vực nội thành đạt từ 6.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành đạt từ 80% trở lên so với tổng số lao động.

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế đạt từ 80% trở lên. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

Có quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có từ 70% trở lên các đơn vị hành chính trực thuộc có quy định chi tiết.Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cùng cấp trực thuộc đạt từ hai phần ba trở lên. Thời gian xây dựng đồng bộ từ 01 năm trở lên.

Soi mình vào các tiêu chuẩn quy định của Chính phủ, thì hiện nay thị xã Bắc Kạn đã đạt nhiều tiêu chuẩn, chỉ còn 3  tiêu chuẩn đó là: Quy mô về dân số, về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị và một số vấn đề về hệ thống hạ tầng đô thị là chưa đạt chuẩn. Những mặt chưa đạt đó hoàn toàn có thể khắc phục trong thời gian ngắn nếu được tập trung xây dựng. Như vậy có thể nói, việc xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là trong tầm tay.

Căn cứ vào thực tế kết quả đã đạt được và khả năng phát triển, ngày 15/7/2013 Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 24 - NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu cụ thể để phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Theo đó, Thị xã Bắc Kạn đang phát động đợt thi đua chung sức xây dựng và phát triển để trở thành thành phố vào năm 2015.

 Xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố là sự cần thiết, là sự đáp ứng với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn. Việc phấn đấu vươn lên trở thành thành phố Bắc Kạn cũng phù hợp với quy hoạch chung về đô thị của cả nước. Trở thành thành phố Bắc Kạn còn tạo ra động lực mới góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh; sắp xếp hợp lý lao động, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài vào địa phương; đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ- thương mại, du lịch, các khu công nghiệp; mở mang các ngành nghề sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tốc độ xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng ngày càng văn minh hiện đại, trở thành trung tâm phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch.

Từ một đô thị lại III, Thị xã Bắc Kạn đang có trong mình những điều kiện phát triển tốt hơn về mọi mặt. Những thành tựu đạt được sau 17 năm xây dựng, tích lũy đang là động lực để thị xã vươn lên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015. Mục tiêu đã nằm trong tầm tay.

       

Giải quyết bài toán về địa giới hành chính, dân số

 Để giải quyết bài toán về địa giới hành chính theo tiêu chuẩn của bộ tiêu chí thành lập thành phố trực thuộc tỉnh tại Nghị định số 62/2011/NĐ -CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ, phương  án thành lập thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh sẽ lấy xã Xuất Hoá, Huyền Tụng để thành lập hai phường mới. Như vậy, Thành phố Bắc Kạn nay mai sẽ có 13.688 ha diện tích đất tự nhiên và gần 55 vạn người, với 8 đơn vị hành chính bao gồm: 06 phường nội thành (Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa, Huyền Tụng) và 02 xã ngoại thành (xã Dương Quang, xã Nông Thượng).

Đề án thành lập phường Xuất hóa, Huyền Tụng đang được triển khai. Tại cuộc họp về việc lấy ý kiến để xây dựng đề án thành lập hai phường Xuất hóa và Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn, các đại biểu cũng đã nhất trí tán thành cho là cần thiết, phù hợp với đòi hỏi khách quan của thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương quản lý điều hành theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo trật tự an ninh xã hội, cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở, từ đó thực hiện một cách có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương...

Xã Xuất Hoá nằm ở phía Nam của thị xã Bắc Kạn với diện tích tự nhiên là 4.804,9 ha có 10 xóm với 732 hộ dân và 3.052 nhân khẩu, trên địa bàn xã có các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, mầm non... Ngoài ra còn có trụ sở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn. Sẽ quy hoạch chi tiết trên diện tích khoảng 120 ha, khu vực quy hoạch phường bám theo tuyến Quốc lộ 3 dài 7,7km từ tiếp giáp tổ 12 phường Phùng Chí Kiên đến ngã 3 Thác Giềng.

  Xã Huyền Tụng nằm ở phía Đông của thị xã Bắc Kạn với diện tích tự nhiên là 2.735,66 ha có 20 thôn với 1.184 hộ dân và 4.233 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có cụm công nghiệp Phiêng My-Khuổi Pái đang quy hoạch xây dựng, có bệnh viện 500 giường bệnh, có các trụ sở cơ quan nhà nước, các đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn. Quy hoạch phường bám theo Quốc lộ 3, diện tích quy hoạch khoảng 120ha chiều dài quy hoạch bám theo bờ phía bắc Sông Cầu khoảng 3 km.

  Về dân số: Tại Điều 15, Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã quy định tiêu chuẩn phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị theo vùng miền, cụ thể như: Các đô thị ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì quy mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải bảo đảm tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các loại đô thị tương đương.

 Theo ông Phạm Bảo Văn, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Bắc Kạn cho biết: Thành phố Bắc Kạn thuộc đô thị ở vùng cao, cho nên xét  tiêu chuẩn về dân số cũng chỉ cần đạt 50 % tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định nêu trên. Cũng theo tính toán của Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố, sau khi đưa 2 xã Xuất Hoá, Huyền Tụng lên phường dân số khu vực nội thị cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cùng với đó, khi nên thành phố, sẽ nâng cấp, mở rộng quy mô các trường: Trường Trung cấp nghề lên cao đẳng nghề, mở rộng quy mô trường Trung cấp y,  mở rộng quy mô trường Cao đẳng Cộng đồng… thêm vào đó Bệnh viện 500 giường đi vào hoạt động, khi đó dân số cơ học cũng sẽ tăng lên. Rồi các cụm công nghiệp Phiêng My, Khuổi Phái Huyền Tụng, Khu công nghiệp Xuất Hoá đi vào hoạt động sẽ thu hút được một lượng lớn lao động về làm việc tại đây.

Đối với việc chuyển đổi lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hiện tại thị xã Bắc Kạn đang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề. Từ nay đến năm 2015 khi lên thành phố, sẽ phải thu hồi một số diện tích đất nông nghiệp để xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, và xây dựng 2 cụm công nghiệp Huyền Tụng và Xuất Hoá, khi đó đối với những hộ bị thu hồi đất thành phố sẽ  hướng cho họ  chuyển đổi nghề  như: Kinh danh, buôn bán, làm dịch vụ...Theo đó thành phố cũng sẽ  từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ cho hoạt động thương mại tốt để người dân thuận tiện buôn bán, kinh doanh, và tỷ lệ lao động sr thay đổi theo hướng giảm nhanh lao động nông nghiệp./.                                                                                      

Huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo sự đồng thuận,

 chung sức xây dựng thị xã trở thành thành phố

 Xây dựng hạ tầng đô thị là vấn đề quan trọng hàng đầu để trở thành thành phố. Việc đầu tư các tuyến phố, công trình kinh tế, dân sinh cần một nguồn vốn lớn. Để giải quyết bài toán về vốn xây dựng nâng cấp hạ tầng cơ sở, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 về việc nhất trí  dùng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh để đầu tư xây dựng thị xã Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015 với tổng số vốn đầu tư 41 tỷ đồng (vốn sự nghiệp kinh tế là 9 tỷ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản cân đối ngân sách  là 32 tỷ).Trong đó, 9 tỷ đồng dành cho lập quy hoạch chi tiết cho 02 xã Xuất Hóa và Huyền Tụng, lập đề án thành lập 02 phường Xuất Hóa và Huyền Tụng, lập đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn; 16 tỷ đồng cho hoàn thiện các tiêu chí về hệ thống hạ tầng đô thị hiện nay còn thấp; 16 tỷ đồng cho giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III đã đạt. Hoàn thành những nội dung này sẽ tiếp tục bố trí vốn để xây dựng tiếp các công trình cho thành phố Bắc Kạn trong tương lai.

Về lộ trình thực hiện,  HĐND tỉnh cũng đã phân kỳ đầu tư được thống nhất năm 2013 đầu tư 4 tỷ đồng; năm 2014 đầu tư 21 tỷ đồng và năm 2015 đầu tư 16 tỷ đồng.

Để  thực hiện nâng cấp hạ tầng cơ sở, thị xã Bắc Kạn dự kiến trong năm 2013 khởi công các công trình: Nhà hợp khối trụ sở làm việc của Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn tại tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn. Thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Xuất Hóa, khu đô thị Huyền Tụng. Thực hiện Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn; Đề án thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn. Trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường nội thị

Trong năm 2014, thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Xuất Hóa, khu đô thị Huyền Tụng. Thực hiện Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn. Xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Kạn, thuộc tỉnh Bắc Kạn. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường. Sơn kẻ mặt đường, sơn kẻ chỗ đỗ xe. Lắp đặt biển báo hiệu đường bộ. Lát gạch vỉa hè đường Thanh Niên, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tiếp tục trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường nội thị. Sửa chữa duy tu Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thị xã Bắc Kạn. Làm đường lên Trụ sở UBND xã Huyền Tụng…

Bên cạnh việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, thị xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và khai thác các kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, cụ thể: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các ngõ hẻm; hoàn chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam và khu tái định cư Đức Xuân; quy hoạch các khu chức năng bờ bắc sông Cầu; nâng cấp chợ Đức Xuân; xây dựng điểm mua bán tại khu dân cư Quang Sơn (phường Sông Cầu), chợ Nguyễn Thị Minh Khai; từng bước sắp xếp và hình thành các khu dịch vụ chức năng như phố ẩm thực, các khu vui chơi, giải trí, công viên hai bên bờ sông Cầu; xây dựng trường Trung học cơ sở Đức Xuân; Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề thị xã; hoàn chỉnh dự án xử lý rác thải tại thôn Khuổi Mật, xã Huyền Tụng... thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm.

Theo tính toán của các ngành chức năng, sau khi trở thành thành phố, thị xã Bắc Kạn sẽ tiếp tục phải đầu tư thêm 6 hạng mục quan trọng nữa. Đó là: Rạp chiếu phim, Sân vận động, bể bơi, khu vui chơi giải trí; nâng cấp hạ tầng đô thị; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Nhu cầu vốn cho các danh mục này khoảng gần 200 tỷ đồng, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã, nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và huy động xã hội hoá. Thị xã Bắc Kạn cũng đang soạn thảo để đề ra các cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các khu dân cư tập trung; nhà chung cư; bán nhà trả chậm cho nhân dân, người có thu nhập thấp... Bên cạnh đó, cũng tính toán lộ trình xúc tiến đầu tư phù hợp để quá trình xây dựng thành phố Bắc Kạn liền mạch và đạt hiệu quả, xứng tầm là thành phố, trung tâm kinh tế- văn hoá- chính trị của cả tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ thị xã Bắc Kạn cho biết: Đảng bộ thị xã đang tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thi đua thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, có biện pháp thúc đẩy mạng lưới kinh doanh, dịch vụ phát triển. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, tập trung xây dựng một số công trình trọng điểm nhằm đáp ứng các tiêu chí để thành lập thành phố Bắc Kạn.

Trước mắt, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại III đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn thấp; thực hiện có hiệu quả các dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị, quản lý vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với thực hiện các chế tài xử phạt, tạo kỷ cương, nền nếp trong quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thứ hai: Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đề án thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và đề án thành lập thành phố Bắc Kạn.

Thứ ba: Đẩy nạnh công tác quản lý, bảo vệ, trồng và khai thác rừng theo quy hoạch; gắn phát triển kinh tế rừng với việc tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái.

Thứ tư: Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi.

Thứ năm: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đến năn 2015, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Thứ sáu: Phấn đấu giảm nghèo một cách bề vững, chống tái nghèo; tăng số hộ khá giả, hộ giàu.

Thứ bảy: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hàng năm, phấn đấu có 80% số hộ gia đình được công nhận "gia đình văn hóa"; 70% thôn, tổ đạt danh hiệu "thôn, tổ văn hóa"; 90% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "đơn vị văn hóa".

Thứ tám: Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Kạn vào năm 2015".

Thứ chín: Phát động phong trào xây dựng "Công sở sạch đẹp, văn minh", "Trường học xanh, sạch, đẹp", "Tuyến phố xanh, sạch, đẹp", “đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp”. Vận động thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị.

Thứ mười: Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa UBND và các phòng, ban ngành của thị xã với các sở ngành của tỉnh. Ban chỉ đạo xây dựng thành phố của thị xã thường xuyên tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo của tỉnh, thống nhất các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố  thuộc tỉnh vào năm 2015.

Thứ mười một: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh.

Thứ mười hai: Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung mọi nguồn lực cho thị xã hoàn thành việc thực hiện đề án nâng cấp thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh./.

                                                                                                     Phương Thơm