Đánh giá kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ Hai, 28/07/2014, 07:34 [GMT+7]
.

Ngày 24/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và định hướng giai đoạn 2016 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2012 đến nay tỷ lệ cấp nước và vệ sinh của các vùng miền trên cả nước đạt thấp, tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với tỷ lệ cấp nước từ 75% - 80% và vệ sinh 50% - 54%, trong khi mục tiêu đề ra là đến năm 2015 có 85% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 65% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đối với mục tiêu 45% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày khó đạt được. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình từ 2012 - 2014 ước đạt 76,5% so với kế hoạch đề ra, bao gồm ngân sách Trung ương, địa phương, viện trợ quốc tế, vốn vay tín dụng và dân đóng góp.

 

Hiện nay toàn quốc hiện có khoảng trên 15.000 công trình cấp nước tập trung với các quy mô quản lý khác nhau. Số liệu báo cáo cho thấy mức độ bền vững của các công trình ở các vùng miền khác nhau, tỷ lệ công trình hoạt động kém và không hoạt động chủ yếu ở các tỉnh vùng miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các công trình thuộc các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa từ nhiều nguồn vốn đầu tơ có quy mô nhỏ, từ 30 - 100 hộ do UBND xã và cộng đồng quản lý.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các cấp chỉ đạo quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2015 tại Quyết định 366/QĐ-TTg mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi chính sách hiện hành phù hợp với tình hình phát triển, ban hành những chính sách mới đặc biệt là chính sách xã hội hóa, quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình cấp nước tập trung. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, dự án đã được triển khai, yêu cầu xây dựng kế hoạch cho năm 2015, tập trung các công trình đang xây dựng, ưu tiên các công trình vùng sâu, vùng xa. Cần tăng cường sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các dự án do cộng đồng quản lý.../.

Phương Thảo