Kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27.7

Phấn đấu nâng cao mức sống cho gia đình người có công với cách mạng

Thứ Sáu, 25/07/2014, 14:08 [GMT+7]
.

Chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính sách, được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua công tác này đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nỗ lực thực hiện có hiệu quả.

 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng qua các thời kỳ đều thể hiện sự quan tâm chăm lo, đền ơn đáp nghĩa của Đảng đối với người có công với cách mạng.  Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục nêu rõ: "Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng". Với tinh thần đó, hằng năm các ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh đều tích cực triển khai các nội dung của Cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng.

 

Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình liệt sĩ tại xã Yên Đĩnh (Chợ Mới) nhân dịp 27/7/2014 (Ảnh: Hà Nam Trang - Bộ CHQS tỉnh).

 

Theo thống kê năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 7.315 hộ người có công với cách mạng. Trong đó, hộ trung bình trở lên có 6.237 hộ, 794 hộ cận nghèo và 284 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ người có công thuộc diện nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ cao, đặt ra cho tỉnh nhiệm vụ làm thế nào để giúp đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Thời gian qua, các phong trào tình nghĩa, xã hội hoá chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với sự tham gia tích cực của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, từ năm 2010 đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn tỉnh đã huy động được 1.988.608.016 đồng. Từ nguồn quỹ này cộng với nhiều nguồn huy động, tài trợ khác, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa được trên 159 nhà cho đối tượng chính sách. Mỗi năm tỉnh tổ chức điều dưỡng luân phiên cho trên 1.100 lượt người có công; thăm hỏi, tặng hàng chục nghìn suất quà cho gia đình chính sách. Các địa phương, đơn vị tích cực tham gia phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 100% số xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh – liệt sĩ và người có công. Việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tích cực.

 

Công tác xây dựng, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ, di tích lịch sử được triển khai đúng quy định để các nơi này trở thành công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa giáo dục. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều phong trào như “Áo lụa tặng bà”, giúp đỡ ngày công, vốn, giống vật nuôi, cây trồng cho gia đình chính sách neo đơn... Ngoài trợ cấp ưu đãi, người có công còn được thụ hưởng các chế độ điều dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm theo chính sách quy định…

 

Với nhiều chế độ ưu đãi của Nhà nước và sự chăm lo của toàn xã hội, đời sống của người có công và thân nhân của họ đã từng bước ổn định và cải thiện, góp phần ổn định chính trị, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đến nay tỉnh ta không còn hộ gia đình chính sách phải ở nhà dột nát, không còn hộ đói, hơn 90% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân cùng địa bàn. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân tham gia chăm sóc người có công” đã và đang phát triển sâu rộng, trở thành trách nhiệm xã hội, tình cảm và nét đẹp trong đời sống văn hoá của mọi tầng lớp nhân dân.

 

Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người có công gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là ở vùng sâu, vùng xa (tập trung nhiều tại các huyện như: Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì). Hầu hết các hộ này thiếu sức lao động, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn để phát triển kinh tế nên không có nguồn thu nhập ổn định. Do nguồn lực cho công tác chính sách còn hạn chế và dàn trải nên sự giúp đỡ của các cấp và xã hội chưa đủ để giúp họ vượt qua những khó khăn. Để đảm bảo cho người có công với cách mạng có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội, tạo điều kiện cho người có công phát huy tốt khả năng của mình vào việc phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, thời gian tới tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt việc tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; phối hợp khảo sát, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ. Tiếp tục duy trì phong trào xây dựng đơn vị xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công. Chăm lo đời sống mọi mặt cho người có công và gia đình chính sách thông qua các chương trình hỗ trợ về y tế, sản xuất, nhà ở, dạy nghề và tạo việc làm... Kịp thời động viên, khuyến khích các gia đình chính sách phát huy phẩm chất và truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của quê hương./.

Ma Xuân Thu

(Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)