Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thứ Hai, 23/09/2019, 07:26 [GMT+7]
.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã rất nỗ lực trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp.

Giao dịch hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - BHXH thành phố Bắc Kạn
Giao dịch hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - BHXH thành phố Bắc Kạn.

 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng loạt các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Trên cơ sở rà soát từng thủ tục, quy trình của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đến giải quyết, chi trả các chế độ.

Duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông của BHXH cấp huyện, thành phố trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính. Tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Thực hiện niêm yết các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại bộ phận giao dịch một cửa nhằm phục vụ tốt việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình, quy định.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm do BHXH Việt Nam ban hành, đặc biệt là Hệ thống thư điện tử ngành và hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến trong công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, giúp theo dõi, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, tích cực triển khai chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản ATM đến các đối tượng thụ hưởng, thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bưu điện, các ngân hàng để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng và thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng qua tài khoản ATM theo Quyết định số 241/QĐ-TTg và Quyết định số 1000/QĐ-UBND; giao chỉ tiêu thực hiện chi trả qua tài khoản ATM đối với BHXH các huyện, thành phố. Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong kỳ tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 07 đơn thư kiến nghị, giải đáp về các chế độ của ngành.

Cụ thể, BHXH tỉnh duy trì việc tiếp nhận hồ sơ sáng thứ 7 hàng tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh tiếp nhận và giải quyết 33.309/33.462 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong kỳ, không có phát sinh kiến nghị, phản ánh về các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của ngành. Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong toàn ngành từ năm 2013. Hiện tại, ngành BHXH Bắc Kạn đang xây dựng và chuyển sang triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, rà soát, sửa đổi các quy trình cho phù hợp với thực tiễn và áp dụng có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH với gần 70% đơn vị sử dụng lao động trên toàn tỉnh nhận kết quả giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển, nhận văn bản, sử dụng chữ ký số trong soạn thảo văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành EOffice; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOficce; thực hiện các nghiệp vụ như đăng ký tham gia; thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT; xét duyệt và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH... trên hệ thống điện tử của ngành, đảm bảo đúng thời hạn quy định, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Triển khai phần mềm giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH; Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH với Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, tiến tới thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt...

Đồng thời, tiếp tục triển khai tin học hóa trong giám định và thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên Hệ thống giám định BHYT điện tử, nâng cao chất lượng giám định, quản lý Quỹ khám chữa bệnh BHYT theo hướng nhanh gọn, thuận tiện. Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện trên Cổng tiếp nhận thông tin điện tử giám định BHYT.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn thường xuyên thực hiện việc rà soát về vị trí, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố trực thuộc. Trên cơ sở đó lựa chọn và bố trí sắp xếp lại cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại BHXH tỉnh và 8 huyện, thành phố trực thuộc. Làm tốt công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CCVC, người lao động; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện; tiếp nhận, giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, quy định đối với mọi thủ tục hành chính về chế độ BHXH, BHYT; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về cải cách hành chính…/.

Hồng Hạnh