Tập huấn kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ Hai, 23/09/2019, 13:43 [GMT+7]
.

Trong các ngày 23 và 24/9, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn về mất cân bằng giới tính khi sinh cho 55 học viên là cộng tác cán bộ dân số cấp xã và y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số-KHHGĐ.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh và một số quy định pháp luật về thực thi nhiệm vụ không lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ cơ sở để phục vụ công tác chuyên môn. Giúp cán bộ cơ sở lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp để tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh. Hiểu nội dung lồng ghép mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước tại thôn, tổ dân phố. Thực hiện đúng nội dung kế hoạch, báo cáo viên truyền đạt đầy đủ kiến thức, dễ hiểu và hướng vào đối tượng học. Cách vận dụng và thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tập huấn kiến thức về mất cân bằng giới tính cho 110 cán bộ dân số cấp xã và y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số/KHHGĐ./.

Hồng Hạnh