Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATVS thực phẩm

Thứ Ba, 24/09/2019, 09:32 [GMT+7]
.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm cho 170 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã tại huyện Chợ Đồn.

 

Nội dung tập huấn chủ yếu về mối nguy mất an toàn thực phẩm; phương pháp xử lý ngộ độc thực phẩm; thực phẩm an toàn và dinh dưỡng hợp lý để phòng, chống bệnh tật; một số văn bản quy phạm pháp luật và phương pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, văn bản pháp quy về công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Thanh Cao (Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh)