Tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới

Thứ Ba, 24/09/2019, 10:53 [GMT+7]
.

Ngày 23/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với huyện Na Rì tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
Lớp tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 người là các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, xã. Nội dung tập huấn gồm: Triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về bình đẳng giới; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020; tổng quan về kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; kết quả 3 năm thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung ương và địa phương đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách và các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.  Ngoài các nội dung nêu trên, lớp tập huấn còn được tìm hiểu thêm về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thay đổi hành vi về bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại địa phương./.

Tùng Vân