TP. Bắc Kạn tổng kết công tác Hội Nông dân

Chủ Nhật, 22/09/2019, 13:56 [GMT+7]
.

Chiều ngày 20/9/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề Án 61 thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và 8 năm triển khai thực hiện Quyết định số 673, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

   Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ, TP. Bắc Kạn đã xây dựng đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và thành lập Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân. Tổng quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố quản lý là hơn 4,8 tỷ đồng, giúp vốn cho trên 170 hộ vay thực hiện 16 dự án như: Dự án “Chăn nuôi lợn nái đảm bảo vệ sinh môi trường”; “Chăn nuôi gà an toàn sinh học”; “Sản xuất chế biến nông sản”; “Trồng cây ăn quả ”.

 Cùng với đó, thông qua nội dung ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã có 300 hộ nông dân được vay vốn với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng.  Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân thành phố còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cung ứng phân bón và gà giống theo phương thức trả chậm cho nông dân. Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập 30 Tổ hợp tác, HTX, tham gia đóng góp tiền mặt được 1,6 tỷ đồng và gần 9.000 ngày công để tu sửa và làm mới 40 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và kiên cố hoá được 28 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới 34 cầu, cống. Trong những năm qua, TP. Bắc Kạn có 80 hội viên nông dân hiến trên 6.500m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi.

Bên cạnh  những kết quả đạt được công tác tuyên truyền thực hiện chưa sâu, một số cấp ủy, chính quyền và ban, ngành chưa quan tâm đến vai trò xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân  trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Việc cấp kinh phí còn nhiều hạn chế, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huy động được ít chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của một số dự án phát triển kinh tế trên địa bàn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ chưa quy hoạch được khu sản xuất tập trung, thiểu vốn đầu tư…

Nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025 tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở, tập trung chuyển giao khoa học kĩ thuật cho hội viên nông dân. Triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và các dự án vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp…/.

Hồng Hạnh