Thị trấn Yến Lạc học tập và làm theo lời Bác

Thứ Ba, 29/07/2014, 13:52 [GMT+7]
.

Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá của huyện Na Rì, trong những năm qua, thị trấn Yến Lạc luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có Cuộc vận động "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những kết quả mà thị trấn Yến Lạc đạt được không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả huyện.

 

Học và làm theo lời Bác Đoàn viên, thanh niên thị trấn Yến Lạc luôn quan tâm và tổ chức những buổi lao động tình nguyện giúp đỡ những gia đình chính sách trên địa bàn
Học và làm theo lời Bác, đoàn viên, thanh niên thị trấn Yến Lạc luôn quan tâm và tổ chức lao động tình nguyện giúp đỡ những gia đình chính sách trên địa bàn.

 

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy thị trấn Yến Lạc đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho Đảng bộ, thành lập Bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân công các thành viên trong Bộ phận thường xuyên trực tiếp dự họp với các chi bộ, tổ nhân dân để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời có ý kiến chỉ đạo và báo cáo cấp ủy để đề ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở mình… Cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện tác phong, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 

Đảng ủy thị trấn luôn chú trọng công tác tuyên truyền về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn MTTQ, đoàn thể và chi bộ trực thuộc nghiên cứu, tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp, sinh hoạt thường xuyên của tổ chức, đoàn thể, chi bộ. Tập trung xây dựng nội dung sát với tình hình thực tế, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kết quả đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đặc biệt trong các chi bộ nội dung học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên.

 

Đơn vị trong thời gian qua đã thực hiện một số nội dung cụ thể theo tấm gương đạo đức tác phong Hồ Chí Minh như sửa đổi lề lối làm việc; đi làm đúng giờ, các cuộc họp đúng giờ, chất lượng, ngắn gọn. Thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Các ngành, đoàn thể đã tích cực hưởng ứng tuyên truyền giáo dục hội viên, đoàn viên làm theo lời Bác, cụ thể như: Tại các chi hội phụ nữ phát động phong trào thực hành tiết kiệm bằng cách mỗi ngày chị em phụ nữ tiết kiệm từ 1.000 đồng trở lên tùy khả năng kinh tế mỗi người, vào dịp cuối năm tổ chức tổng kết số tiền tiết kiệm được một phần được nộp vào quỹ hội cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu là Chi hội Pàn chầu, chi hội Cốc Coóc…Lực lượng đoàn viên, thanh niên thị trấn Yến Lạc luôn quan tâm và tổ chức lao động tình nguyện giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

 

Đồng chí Vũ Việt Bắc- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yến Lạc, Trưởng Bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho biết: "Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động các ban, ngành, đoàn thể, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân mà trọng tâm là chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 

Nhờ những nỗ lực chung trong việc triển khai thực hiện mà trong đợt tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện, Đảng ủy thị trấn Yến Lạc đã có 01 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng. Từ những kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ thị trấn Yến Lạc cũng xác định trong thời gian tiếp theo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lan toả sâu rộng thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng trong việc học và làm theo, tạo ra một không khí thi đua sôi nổi, từ đó sẽ nổi bật lên những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác.../.

 

Nông Vui