Quảng Chu xây dựng nông thôn mới
07:43' 11/10/2011 (GMT+7)

Là một trong những xã khó khăn của huyện Chợ Mới, những năm qua, nhờ có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành  cấp uỷ, chính quyền địa phương và nỗ lực của nhân dân, Quảng Chu đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất và thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cơ hội để Quảng Chu tạo một diện mạo mới để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân.

 


Chè một trong những cây trồng mũi nhọn để Quảng Chu thực hiện thành công việc xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững./.            .
Chè là một trong những cây trồng mũi nhọn để Quảng Chu thực hiện thành công việc xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững.
Trong những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bà con nhân dân tích cực phát triển kinh tế - nông lâm nghiệp; đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, sản lượng, phát triển cây chè, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2011, xã đã thực hiện mô hình 60 tạ/ ha với trên 217ha/233 ha lúa mùa. Mô hình cánh đồng 70 triệu đồng/ ha đạt 60 ha, trong đó có 40ha được hỗ trợ. Đây cũng là vụ mùa đầu tiên xã thực hiện mô hình gieo thẳng với 28ha, trong đó bà con nhân dân tự gieo được trên 20ha, với nhiều giống lúa mới năng suất cao như Khang dân Thái Bình, lúa lai, bao thai, nếp mới… Các loại cây màu khác cũng được xã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đây sẽ là tiền đề để xã phấn đấu hoàn thành một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã Quảng Chu đã thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng nội dung, tuyên truyền cho bà con nhân dân với mục tiêu đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội của xã, đánh giá ban đầu theo các tiêu chí của chương trình để từ đó có những giải pháp, đề xuất thực hiện việc quy hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, xã Quảng Chu còn nhiều khó khăn để thực hiện đạt 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 50% và hộ cận nghèo trên 30%. Bên cạnh khó khăn về kinh phí để xây dựng quỹ đất cho các công trình xây dựng cơ bản ở địa phương theo tiêu chí chung của tỉnh như quỹ đất dành cho trụ sở là 5.000m2; khu dân cư 15ha; nghĩa trang xã 500m2; bãi rác 0,4ha và một số hạng mục khác thì xã còn khó khăn về việc dồn điền đổi thửa, cần có sự đồng thuận của nhân dân trong xã để cùng Đảng uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Với những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai xây dựng nông thôn, xét trên nhiều phương diện xã Quảng Chu có nhiều thuận lợi để thực hiện dự án. Mục đích cao nhất của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đó cũng là một trong những mục tiêu quan trọng được xã Quảng Chu xác định để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông mới một cách bền vững./.           

Bùi Khiêm

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,