Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
09:28' 17/03/2014 (GMT+7)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã thật sự đóng vai trò nòng cốt trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó đã góp phần nâng cao đời sống nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân tỉnh đã vận động được rất nhiều hội viên hiến đất, góp ngày công, vật liệu… làm đường giao thông nông thôn
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân tỉnh đã vận động hội viên hiến đất, góp ngày công, vật liệu…làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện phong trào “xây dựng nông thôn mới”, Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tích cực quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa nhiều nội dung trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, vận động hội viên tham gia tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; vận động nông dân đóng góp kinh phí, tiền, hiến đất, ngày công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nhiều mô hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích...

 

Trong xây dựng nông thôn mới, yếu tố giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên hội nông dân có vai trò quan trọng để thực hiện các chương trình khác và để giúp hội viên có vốn đầu tư vào sản xuất, Hội Nông dân đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các chương trình, dự án khác như: Quỹ hỗ trợ nông dân vay nguồn vốn là trên 8 tỷ đồng; tín chấp cho hội viên vay vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội vay trên 345 tỷ đồng; vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm nguồn Trung ương Hội ủy thác là 920 triệu đồng cho 37 hộ vay…Từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện về vốn cho các hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế.

 

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới thì cần sự chung sức của toàn xã hội, trong đó, lực lượng nông dân giữ vai trò “chủ thể”. Vì vậy, để giúp chính hội viên hiểu được tầm quan trọng, vai trò cũng nhưng những việc mình cần phải thực hiện thì trong những năm qua, Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2013 các cấp Hội đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới được 20 lớp với gần 1.000 người tham gia. Thông qua tuyên truyền Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân đóng góp được trên 1,2 tỷ đồng và gần 40.000 ngày công lao động làm mới và sửa chữa được hơn 200km đường giao bê tông liên thôn, gần 90km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa và cũng thông qua tuyên truyền mà hội viên nông dân toàn tỉnh đã hiến gần 1.000m2 đất, 5 tấn xi măng, gần 100m3 cát làm đường liên thôn…

 

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng bản văn hóa và khu dân cư tiên tiến, kết quả đã có hơn 41.000 hội viên đăng ký, bên cạnh đó, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh triển khai xây dựng 3 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao – làng văn hóa tại xã Nông Hạ huyện Chợ Mới, Vân Tùng ở huyện Ngân Sơn, xã Đồng Phúc huyện Ba Bể. Thông qua phòng trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã tương trợ trong nội bộ nông dân được trên 232 triệu đồng, gần 16.000 công lao động, hơn 5.300 cây giống, gần 9 tấn gạo, giúp đỡ 274 hộ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi lũ quét, các cấp hội đã tham gia cùng địa phương xóa được 37 nhà tạm, trực tiếp xây một nhà mới cho một hội viên ở huyện Chợ Đồn…

 

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2014, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn - đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, qua đó góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Duy Khánh

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,