Mời tham gia viết bài Kỷ yếu nông thôn mới

Thứ Năm, 26/09/2019, 07:38 [GMT+7]
.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức biên soạn cuốn sách “Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới – Kỷ yếu nông thôn mới năm 2019” để ghi nhận những thành tựu và đánh giá tổng quan về quá trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 nói riêng và trong giai đoạn 2010 – 2020 nói chung.

 

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2019 sẽ tập trung giới thiệu những điển hình, mô hình hay trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huy động cộng đồng và nguồn lực, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc, những gương điển hình tiên tiến của cán bộ, công chức, giáo chức và người dân tích cực hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, hướng tới Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Để giúp công tác biên soạn cuốn sách đạt chất lượng, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cơ quan thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thông tin, phổ biến, đôn đốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và toàn thể người dân địa phương tích cực hưởng ứng và tham gia viết bài; tổng hợp, lựa chọn các bài viết có nội dung phù hợp gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh trước ngày 15/11/2019./.

Văn phòng Điều phối Xây dựng

nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn