Triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh, nước sạch nông thôn năm 2019

Thứ Tư, 18/09/2019, 15:09 [GMT+7]
.

Ngày 17/9, UBND huyện Na Rì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đánh giá Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện lãnh đạo các địa phương hưởng lợi nêu thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện
Đại diện lãnh đạo xã Quang Phong, địa phương hưởng lợi nêu thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chương trình.

Bắc Kạn là 1 trong 21 tỉnh thành được thụ hưởng Chương trình giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu của chương trình là nhằm thay đổi hành vi vệ sinh của người dân nông thôn, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Đối với huyện Na Rì, năm 2018, có xã Hữu Thác và xã Cư Lễ được hưởng dự án. 

Chương trình đã hỗ trợ 40 nhà tiêu hợp vệ sinh đủ tiêu chuẩn cho xã Cư Lễ và 45 nhà tiêu cho xã Hữu Thác, từ hỗ trợ của chương trình, nhận thức của người dân hai xã về vệ sinh gia đình, công cộng được nâng lên; nhiều hộ đã chủ động áp dụng triển khai thực hiện tại gia đình, nâng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh của xã Cư Lễ đạt 73%; xã Hữu Thác đạt 78%. Xã có điểm rửa tay bằng xà phòng ở các trạm y tế, trường học (xã Cư Lễ đạt 100%; Hữu Thác đạt 99%)...

Tại hội nghị, các địa phương thực hiện chương trình đã cùng thảo luận, nêu những thuận lợi cũng như khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình, cụ thể: Nhận thức của người dân còn hạn chế  trong việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; một bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; hành vi, thói quen sử dụng nhà tiêu, rửa tay bằng xà phòng chưa phổ biến, cần có thời gian tuyên truyền, vận động...Qua đó nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tại 2 xã Quang Phong và xã Côn Minh năm 2019, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Tùng Vân